Politianmeldelse - Parken Sport & Entertainment A/S - Lov om værdipapirhandel m.v. § 39

01-09-2011

Finanstilsynets beslutning af 16. august 2010. Sagen har været forelagt Fondsrådet. Beslutningen er offentliggjort 1. september 2011.

Finanstilsynet har politianmeldt Parken Sport & Entertainment A/S for kursmanipulation med selskabets egne aktier. Samtidig er Capinordic Bank A/S og FIH Erhvervsbank A/S politianmeldt for at have deltaget i kursmanipulationen.

Parken Sport & Entertainment A/S var i perioden fra den 12. november 2007 til den 27. oktober 2008 en aktiv opkøber af egne aktier i markedet. I løbet af denne periode steg kursen på aktien for derefter at falde tilbage.

I perioden købte Parken Sport & Entertainment A/S ca. 117.000 aktier i markedet, svarende til cirka en tredjedel af det samlede køb. Parken Sport & Entertainment A/S var desuden i hele perioden særdeles aktiv med køb af egne aktier i lukkeauktioner.

Finanstilsynet vurderer, at Parken Sport & Entertainment A/S i kraft af sin dominerende handelsposition og indlæggelsen af store daglige købsordrer til højeste budkurs har sikret en kunstig høj kurs, som ikke var et reelt udtryk for handelsværdien af aktien. Udover det generelle støtteopkøb i aktien er det endvidere Finanstilsynets vurdering, at hensigten med selskabets systematiske indlæggelse af købsordrer i lukkeauktioner var at påvirke lukkekursen i aktien.

Det er desuden Finanstilsynets vurdering, at Capinordic Bank A/S og FIH Erhvervsbank A/S har deltaget i kursmanipulation af Parken Sport & Entertainment-aktien som værdipapirhandlere for selskabet. Tilsynet har således vurderet, at Capinordic Bank A/S og FIH Erhvervsbank A/S’ aktiehandler på vegne af Parken Sport & Entertainment A/S ikke blot har været en normal loyal udførelse af kundeordrer, der er omfattet af undtagelsen til kursmanipulationsforbuddet i værdipapirhandelslovens § 39, stk. 2.

Beslutningen om politianmeldelse har hidtil været undtaget fra offentliggørelse af hensyn til politiets efterforskning.

 

Senest opdateret 01-09-2011