Lov om finansiel virksomhed § 225 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Max Bank A/S

10-10-2011

Finanstilsynets afgørelse af 7. oktober 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet skal i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virk-somhed meddele en frist til søndag den 9. oktober 2011, kl. 18.00, til at opfylde solvenskravet. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.

 

 

Senest opdateret 12-10-2011