Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1 – Påtale - Videregivelse af fortrolige oplysninger

18-10-2011

Finanstilsynets afgørelse af 13. oktober 2011.

Finanstilsynet har givet et pengeinstitut en påtale for uberettiget at videregive fortrolige oplysninger.

Det pågældende pengeinstitut har videregivet oplysninger om afslag på finansiering af et boligkøb vedrørende en mulig kunde til en ejendomsmægler. Pengeinstituttet har videregivet oplysningerne uden at indhente et samtykke fra den mulige kunde til videregivelsen.

Det følger af § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, at ansatte ikke uberettiget må udnytte eller videregive fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Det helt klare udgangspunkt for anvendelsen og fortolkningen af reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed kapitel 9, er, at en videregivelse kræver kundens specifikke samtykke.

Det er Finanstilsynets vurdering, at pengeinstituttet ved at give oplysninger om afslag på finansiering af et boligkøb til en ejendomsmægler vedrørende en mulig kunde, uden at indhente et samtykke hertil, har videregivet oplysninger i strid med § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

På baggrund af ovenstående har Finanstilsynet givet pengeinstituttet en påtale for at have overtrådt reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed.

 

Senest opdateret 18-10-2011