Regnskabskontrol af årsrapporten for 2010 for Zealand Pharma A/S

21-11-2011

Regnskabsregler: IFRS 1, IAS 1, IAS 8, IAS 32, IAS 39 og årsregnskabslovens § 101

Dokumenttype: Årsrapporten for 2010

Regnskabsår: 2010

Afgørelsesdato: 14. november 2011

Fondsrådet har i sagen udtalt, at kravene i IFRS om førstegangsaflæggelse af koncernregnskab efter IFRS kan opfyldes ved udarbejdelse og offentliggørelse af et børsprospekt indeholdende et komplet koncernregnskab.

Fondsrådet har i sagen påtalt, at virksomheden ikke i afsnittet om anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2010 har oplyst, at den er overgået til regnskabsaflæggelse efter IFRS i forbindelse med udarbejdelsen af børsprospekt i efteråret 2010.

Herudover har Fondsrådet taget stilling til andre problemstillinger relateret til førstegangsaflæggelse efter IFRS 1 i forhold til modervirksomheden og dennes årsregnskab.

Endelig har Fondsrådet taget stilling til en række mindre forhold af mere formel karakter og har påbudt virksomheden at rette disse forhold fremadrettet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

 

 

Senest opdateret 21-11-2011