Redegørelse for inspektion i Spar Salling Sparekasse

31-03-2011

 

Indledning


Finanstilsynet var i december 2010 på inspektion i Spar Salling Sparekasse.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor sparekassens kreditområde, ledelsens arbejde, herunder likviditetsstyring, samt sparekassens solvensbehov blev gennemgået.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet sparekassens 40 største udlånsengagementer samt alle engagementer med sparekassens direktion og bestyrelse. Gennemgangen svarede til ca. 38 procent af de samlede udlån og garantier. Finanstilsynet fandt svaghedstegn i en del af engagementerne, og gav på den baggrund sparekassen en risikooplysning.

Sparekassens forretningsmodel er karakteriseret ved, at andelen af er-hvervsudlån udgør henholdsvis 55 procent og udlån til private 45 procent. Sparekassen har en relativ stor eksponering på landbrugssektoren, der udgør ca. 25 procent af de samlede udlån.

Sparekassen har pr. 30. september 2010 opgjort sit individuelle solvensbehov til 11 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2010 er opgjort til 14,8 procent. På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at sparekassens solvensbehov pr. 30. september 2010 er 12,1 procent. Begrundelsen er de nævnte svaghedstegn i engagementerne. Finanstilsynet har meddelt sparekassen, at den beskedne solvensoverdækning udgør en væsentlig risiko, og gav samtidig påbud om at indsende en revurderet solvensbehovsopgørelse pr. 30. september 2010.

Sparekassen fik efter inspektionen påbud om at foretage nedskrivning på et engagement, hvor Finanstilsynet vurderer, at der var objektiv indikation for værdiforringelse.

Sparekassen har samtidig en relativ lav likviditetsoverdækning. Den lave overdækning udgør en risiko, som sparekassen bør være opmærksom på.

 

Senest opdateret 31-03-2011