Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter § 9 - En investeringsforenings valutaeksponering

04-01-2011

Finanstilsynets afgørelse af 22. oktober 2010.

Afgørelse

Finanstilsynet har afgjort, at en investeringsforening eller afdeling ved opgørelse af valutaeksponeringer skal beregne nettopositionerne i de pågældende valutaer. Markedsrenten og spotkursen for den pågældende valuta på opgørelsestidspunktet skal anvendes ved beregning af nutidsværdierne af lange og korte valuta positioner, som nettopositionerne er baseret på. Den samlede valutaeksponering beregnes derefter som summen af de numeriske værdier af nettopositionerne i alle valutaer, der er i investeringsporteføljen.


Se hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 04-01-2011