Redegørelse vedrørende inspektion i Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse

19-12-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2011 på inspektion i Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel består i ind- og udlånsvirksomhed til privatkunder i lokalområdet. Sparekassen har åbent én gang om ugen og har én medarbejder, nemlig direktøren.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 15 største engagementer samt alle engagementer med bestyrelsen og direktionen. Gennemgangen svarede til cirka 40 procent af sparekassens samlede udlån og garantier.

Det er Finanstilsynets vurdering, at kreditkvaliteten af sparekassens største engagementer ligger over gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 4 (små pengeinstitutter).

Sparekassen havde ved udgangen af juni 2011 opgjort sit solvensbehov til 13,5 procent, mens den faktiske solvens var 24,4 procent.

Sparekassen har efter undersøgelsen indberettet et nyt solvensbehov pr. ultimo oktober 2011 på 13,8 procent. Sparekassens faktiske solvens er 25,9 procent. Finanstilsynet vurderer, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt i forhold til sparekassens risici.

Sparekassen fik på undersøgelsen påbud på flere områder, herunder påbud vedrørende kreditpolitik og værdiansættelse af sikkerheder.
Sparekassens likviditet er solid, hvilket skyldes et stort indlånsoverskud.

 

Senest opdateret 19-12-2011