Redegørelse om inspektion i Krifa Forsikring A/S

22-12-2011

1. Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2011 på inspektion i Krifa Forsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Krifa Forsikring A/S er et nyoprettet selskab, der ejes 100% af Krifa Holding A/S. Selskabet sælger udelukkende forsikringer til kunder i Kristelig A-kasse.

Forretningsmodellen er karakteriseret ved, at Krifa Forsikring A/S kun udbyder forsikringer, der dækker løntab i forbindelse med arbejdsløshed. Dækningen har form af en supplerende ydelse i tillæg til den statslige arbejdsløshedsforsikring. Den enkelte risiko er derfor begrænset af lov om arbejdsløshedsforsikring, der fastsætter, at summen af forsikringsudbetalingen og udbetalingen fra A-kassen højest kan udgøre 80 % af den hidtidige indkomst.

Bestyrelsen har valgt at outsource en del af de væsentlige funktioner til Kristelig Fagforening, som selskabet er tæt knyttet til. Formueforvaltning er ligeledes outsourcet, men til ekstern part. Finanstilsynet præciserede, at det er vigtigt at outsourcingaftalerne er tilstrækkeligt detaljerede og præcise til  at muliggøre den nødvendige tætte styring af de outsourcede aktiviteter.

Krifa Forsikring A/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. september 2011 til 14,5 mio. kr., mens minimumskapitalkravet for selskabet pr. 30. september 2011 er 17,2 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. september 2011 var 23,4 mio. kr., således at selskabet har en solvensgrad på 1,4.

 

Senest opdateret 22-12-2011