Lov om finansiel virksomhed § 78, stk. 2

29-06-2005

Finanstilsynets afgørelse af 29. juni 2005 vedr. 3 pct. lån (kaldet rentefrie lån) til direktør og bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling:


Det blev ved en undersøgelse af et pengeinstitut konstateret, at direktøren og bestyrelsesmedlemmer havde mulighed for at optage lån med rente til 3 pct. (kaldet rentefrie lån) i pengeinstituttet.
 
I henhold til lov om finansiel virksomhed § 78, stk. 2 skal engagementer med bestyrelsesmedlemmer og direktører i den finansielle virksomhed bevilges i henhold til den finansielle virksomheds sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.
       

Afgørelse/begrundelse:


Finanstilsynet fandt, at lån med 3 pct. i rente til direktør og bestyrelsesmedlemmer var ydet på sædvanlige forretningsbetingelser, idet alle kunder med rentefrie indlånskonti kan opnå disse lån.
 
Finanstilsynet fandt ligeledes, at lån med 3 pct. i rente til direktør og bestyrelsesmedlemmer var ydet på markedsbaserede vilkår, idet lignende lån vil kunne opnås i andre institutter, der udbyder samme låntyper, samt at renten reelt er højere pga. kravet om rentefrit indlån.

Senest opdateret 29-06-2005