Lov om finansiel virksomhed § 50, stk. 2, og puljebekendtgørelsen § 10, stk. 1 vedr. obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond

28-02-2005

Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2005 vedr. obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond.

Sagsfremstilling:

 
Finanstilsynet har fået en forespørgsel om hvorvidt obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond skal sidestilles med realkreditobligationer eller erhvervsobligationer i henhold til bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.
 

Afgørelse/begrundelse:


 
Finanstilsynet kan efter bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. § 10, stk. 1, nr. 7 godkende værdipapirer, som efter tilsynets opfattelse kan sidestilles med de i § 10, stk. 1, nr. 1-6 nævnte aktiviteter.
 
I bekendtgørelse om kapitaldækning § 12, stk. 1, nr. 2 sidestilles obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond med realkreditobligationer.
 
Da obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond ud fra en risikomæssig betragtning sidestilles med realkreditobligationer i relation til kapitaldækningsbekendtgørelsen, meddelte Finanstilsynet, at obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond i relation til puljebekendtgørelsen også kan sidestilles med realkreditobligationer, jf. puljebekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2, litra b, jf. stk. 1, nr. 7. 
 

Senest opdateret 28-02-2005