Lovpligtige motoransvarsforsikringer

24-07-2003

Finanstilsynet finder, at det er i strid med bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, hvis et forsikringsselskab generelt nægter at tegne en lovpligtig motoransvarsforsikring til en kunde.

Det følger af færdselsloven og bekendtgørelse for ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. at et forsikringsselskab ikke uden videre kan nægte at tegne en forsikring til en kunde der henvender sig, når forsikringen er lovpligtig. 

De nævnte lovregler indebærer endvidere, at et forsikringsselskab ikke må forskelsbehandle personer, som ønsker at tegne den pågældende forsikring. Kunden skal dog acceptere at tegne forsikringen på selskabets almindelige forsikringsbetingelser. Selskabet kan dermed ikke fastsætte skærpede vilkår, som ikke er begrundet i risikomæssige hensyn, men i realiteten alene har til hensigt at få kunden til at forlade selskabet eller undlade at tegne forsikring i selskabet. 

Finanstilsynet finder ikke, det er i strid med reglerne, hvis forsikringsselskabet har vurderet, at en bestemt personkreds med en bestemt bil udgør en særlig risiko og derfor forlanger en høj præmie i forhold til andre grupper bilister.

Et forsikringsselskab handler også i strid med god skik, hvis man betinger køb af en lovpligtig forsikring med køb af andre forsikringer. 

Det er endvidere i strid med reglerne, hvis man afviser at tegne en lovpligtig forsikring til en kunde, som er registreret i RKI. Forsikringsselskabet kan endvidere kun kræve en højere præmie af kunder, der er registreret i RKI, hvis selskabet kan godtgøre, at en RKI registrering medfører øgede udgifter/en øget risiko for selskabet. 

Endelig er et forsikringsselskab ikke forpligtet til at tegne forsikringer, som ikke er lovpligtige som f.eks. kaskoforsikringer på biler.

Senest opdateret 03-12-2012