Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk 6 og § 23 a, stk. 6 - Om fuldt konsolideret datterselskab

26-02-2001

Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2001.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har i forbindelse med erhvervelse af et selskab besluttet, at der ikke skal udarbejdes koncernregnskab. I de forbindelse har instituttet forespurgt, om instituttets engagement med det pågældende datterselskab er omfattet af bank- og sparekasselovens § 23, stk. 6 eller om grænserne i bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1 finder anvendelse.

 

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at da datterselskabet ikke er omfattet af bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 13, indgår det i konsolideringen, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9. At instituttets bestyrelse under henvisning til vejledningen til regnskabsbekendtgørelsens § 116, stk. 2, har besluttet at undlade at udarbejde koncernregnskab indebærer en regnskabsmæssig lempelse i forhold til bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 10, men har ingen betydning i relation til bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9.

Sparekassens engagement med datterselskabet er således omfattet af bank- og sparekasselovens §§ 23, stk. 6 og 23 a, stk. 6. Dette indebærer, at bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1 og 3 samt § 23 a, stk. 1 og 3 ikke finder anvendelse. Derimod skal der ske indberetning i henhold til bank- og sparekasselovens § 23 stk. 2 og § 23 a, stk. 2, hvis engagementet overstiger 10 pct. af den ansvarlige kapital.

Tilsynet bemærkede endvidere, at uanset formuleringen i vejledningen til regnskabsbekendtgørelsens § 116 finder bank- og sparekasselovens §§ 21, 21 a, 23 - 25, 27 og 28 anvendelse på koncernen, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9.

Senest opdateret 26-02-2001