Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c, stk. 1 - Om ejerskab af erhvervsvirksomhed

12-02-2001

Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2001.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet har taget stilling til, hvorvidt en direktør for et fondsmæglerselskab, ved at afhænde aktier/anparter, således ejerandelen er mindre end 50 %, vil opfylde forbuddet i § 11, stk. 1 i lov om fondsmæglerselskaber. Fondsmæglerlovens § 11, stk. 1 svarer til bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1.  

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at ved afgørelse af om en direktør mv. ejer eller driver anden erhvervsvirksomhed er det afgørende om der foreligger bestemmende indflydelse. Der vil således være tale om ejerskab eller drift af anden erhvervsvirksomhed, såfremt en direktør mv. ejer mere end 50 % af en virksomhed, eller på anden måde har en bestemmende indflydelse på virksomheden.

Der vil i konkrete tilfælde kunne statueres ejerskab eller drift af en virksomhed selvom direktøren mv. ejer mindre end 50 %. Dette vil kunne være tilfældet, hvis de resterende ejerandele er spredt på et stort antal.

I tilfælde, hvor de resterende ejerandele eller en del af de resterende ejerandele ejes af en til direktøren nærtstående (ægtefælle, samlevende eller børn) og der er formodning for at dette ejerskab er rent proforma og direktøren med disse ejerandele har den bestemmende indflydelse på virksomheden, vil der ligeledes kunne statueres drift eller ejerskab af virksomheden.
Tilsynet meddelte, at ved afgørelse af om en direktør mv. ejer eller driver anden erhvervsvirksomhed er det afgørende om der foreligger bestemmende indflydelse. Der vil således være tale om ejerskab eller drift af anden erhvervsvirksomhed, såfremt en direktør mv. ejer mere end 50 % af en virksomhed, eller på anden måde har en bestemmende indflydelse på virksomheden.Der vil i konkrete tilfælde kunne statueres ejerskab eller drift af en virksomhed selvom direktøren mv. ejer mindre end 50 %. Dette vil kunne være tilfældet, hvis de resterende ejerandele er spredt på et stort antal. I tilfælde, hvor de resterende ejerandele eller en del af de resterende ejerandele ejes af en til direktøren nærtstående (ægtefælle, samlevende eller børn) og der er formodning for at dette ejerskab er rent proforma og direktøren med disse ejerandele har den bestemmende indflydelse på virksomheden, vil der ligeledes kunne statueres drift eller ejerskab af virksomheden.

Senest opdateret 12-02-2001