Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 a og bekendtgørelse om puljer - Om 20 %-grænsen for investering i særskilte depoter

03-11-2000

Finanstilsynets afgørelse af 3. november 2000.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har oplyst, at nogle pensionskunder, som følge af en fusion med et andet institut kan have aktier i et institut for mere end 20% af de samlede midler i deres individuelle pensionsdepot.

Afgørelse/begrundelse:

Det følger af puljepensionsbekendtgørelsens § 26, stk. 3, at beløbs-grænsen i § 10, stk. 5 skal iagttages på det tidspunkt, hvor investeringen foretages. Den foreliggende situation kan sammenlignes med dette, idet pensionskunden reelt ikke har indflydelse på beholdningens størrelse.

Er pensionskunden i besiddelse af aktier i 2 institutter, som fusionerer og medfører ombytningen, at pensionskunden herefter har aktier i et institut for mere end 20 % af de samlede midler, vil dette efter Finanstilsynets opfattelse ikke være i strid med Puljebekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Senest opdateret 03-11-2000