Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 - Vurdering af reglen om tavshedspligt i forbindelse med indgåelse af kreditswap-aftaler

25-05-2000

Finanstilsynets afgørelse af 25. maj 2000.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut indgår en aftale med en trediepart, som ikke er en koncernforbunden virksomhed, om at denne overtager engagementer fra en defineret låneporteføjle, når der indtræffer en "kreditbegivenhed", som f.eks. kan være kundens manglende betaling, restrukturering, konkurs eller betalingsstandsning (kreditswap-aftale).

Det forudsættes, at banken ikke informerer kunden om, at vedkommendes engagement indgår i en "kreditswap-aftale", som ovenfor beskrevet.

Afgørelse:

Som udgangspunkt må et pengeinstitut ikke oplyse andre om, at en person/virksomhed er kunde i instituttet.

Hvis der ikke oplyses herom ved indgåelsen af "kreditswap-aftalen", sker der ikke en tilsidesættelse af tavshedpligtbestemmelsen i bank- og sparekasselovens § 53a, stk. 1, når aftalen indgås af banken.

Når "kreditbegivenheden" indtræder, vil pengeinstituttet oplyse navnet på en kunde og oplysninger, der som minimum afslører, at kunden har økonomiske problemer.

Finanstilsynet vurderede derfor, at dette umiddelbart vil indebære en overtrædelse af bank- og sparekasselovens § 53, stk. 1.

Senest opdateret 25-05-2000