Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 e og § 19 e, stk. 2 - Om direktørens deltagelse i bestyrelsen for et fondsmæglerselskab og dettes holdingselskab

19-07-2000

Finanstilsynets afgørelse af 19. juli 2000.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet forespurgt hvorvidt en direktør i et pengeinstitut, kan indtræde i bestyrelsen i et fondsmæglerselskab og dettes holdingselskab. Pengeinstituttet ejede 25 % af holdingselskabet, der ejede fondsmæglerselskabet 100 %.

Sagsafgørelse:

Ifølge af bank- og sparekasselovens § 19 e, kan bestyrelsen for et pengeinstitut tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab eller et fondsmæglerselskab, der ikke indgår i koncern med pengeinstituttet.

Det fremgår af bank- og sparekasselovens § 19 e, stk. 2, at bestyrelsen kun kan give tilladelsen til hvervet, hvis pengeinstituttet har erhvervet en kapital-andel på mindst 10 % i det pågældende selskab.

Finanstilsynet har meddelt, at holdingselskaber ikke er omfattet af bestemmelsen. Hvervet som bestyrelsesmedlem i holdingselskabet er derfor omfattet af forbuddet i bank- og sparekasseloven § 19 c, stk. 1, hvorefter en direktør ikke som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde må deltage i ledelsen af anden erhvervsvirksomhed end pengeinstituttet.

Den pågældende direktør vil derfor ikke kunne indtræde i bestyrelsen for holdingselskabet.

Finanstilsynet har meddelt, at pengeinstituttets indirekte erhvervelse af kapitalandele i et fondsmæglerselskab opfylder bank- og sparekasselovens § 19 e, stk. 2. Den pågældende direktør vil således kunne indtræde i bestyrelsen i fondsmæglerselskabet, dog ikke som bestyrelsesformand.

 

 

Senest opdateret 19-07-2000