Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c, stk. 1 og 2 - Om revisionschefer og vicerevisionschefers muligheder for at udføre opgaver for ikke-koncernforbundne selskaber

17-07-2000

Finanstilsynets afgørelse af 17. juli 2000.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet har taget stilling til, hvorvidt revisionschefer og vicerevisionschefer i et pengeinstitut kan udføre opgaver for investeringsforeninger, som pengeinstituttet er depotselskab for, og hvorvidt revisionschefer og vicerevisionschefer i et pengeinstitut kan udføre opgaven med at påse overholdelsen af spekulationsreglerne for personer, som er anset i et administrationsselskab, der er ejet af investeringsforeninger, som pengeinstituttet er depotselskab for, uden at komme i konflikt med bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1.

Afgørelse/begrundelse:

Det er Finanstilsynets opfattelse, at det er uforeneligt med bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1, at et pengeinstituts revisionschefer og vicerevisionschefer udfører opgaver for investeringsforeninger eller disses administrationsselskaber, uanset at pengeinstituttet fungerer som depotselskab for investe-ringsforeningerne.

Senest opdateret 17-07-2000