Bekendtgørelse nr. 10991 § 91 a

01-01-2000

Afgørelsesdato: Januar 2000

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er af en brancheorganisation blevet gjort opmærksom på, at beregningen af nøgletallet summen af store engagementer ikke er mulig på baggrund af de af tilsynet foreskrevne skemaer (FL03/KL03) for regnskabsåret 1995, idet skemaerne FL03/KL03 først blev introduceret med virkning fra halvåret 1996.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet oplyste ved telefonisk afgørelse af 25. januar 2000, at pengeinstitutterne ved beregning af nøgletallet summen af store engagementer for regnskabsåret 1995 i stedet for skemaerne FL03/KL03 skal anvende skemaerne FL01/KL01.

Senest opdateret 01-01-2000