Bekendtgørelse nr. 10991 § 25 (Regnskabsbekendtgørelsen)

14-01-2000

Afgørelsesdato: 14. januar 2000

Behandling af det forskelsbeløb, der er mellem en diskonteret og en ikke-diskonteret værdi af et skattemæssigt aktiv.


Sagsfremstilling:

Af vejledningen til regnskabsbekendtgørelsen fremgik det for årsregnskabet 1998, at værdien af et skattemæssigt aktiv skulle diskonteres. Efter aftale med branchen blev diskonteringen dog senere gjort frivillig.

Det er efterfølgende aftalt i Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg, at der, henset til at International Accounting Standards Commitee endnu ikke har fastsat en regnskabsstandard vedrørende diskontering, indtil videre ikke skal foretages diskontering. Dette er indføjet i vejledningen til regnskabsbekendtgørelsen.

I årsregnskabet for 1998 diskonterede instituttet værdien af et skattemæssigt aktiv. Instituttet har telefonisk forespurgt, hvor det forskelsbeløb der fremkommer mellem en diskonteret værdi og en ikke-diskonteret værdi, skal føres i årsregnskabet for 1999.


Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet har oplyst, at ændringen fra at diskontere til ikke at diskontere er at betragte som en praksisændring, hvorfor forskelsbeløbet skal føres direkte over egenkapitalen.

Pengeinstituttet fik dog samtidig oplyst, at institutter, der har foretaget diskontering af et skattemæssigt aktiv i 1998, vil kunne fortsætte hermed, hvis de retter henvendelse til Finanstilsynet herom.

Senest opdateret 14-01-2000