Lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 10 - Om ekstern revisors lån

20-12-2000

Finanstilsynets afgørelse af 20. december 2000.

Sagsfremstilling:

Kreditinstitut A blev opkøbt af kreditinstitut B. I kreditinstitut A havde kreditinstitut B's eksterne revisor et lån. Efter opkøbet havde revisoren således lån i det kreditinstitut, han selv skulle revidere og påtegne.

Afgørelse/begrundelse:

Efter § 34, stk. 10, i BSL er det ikke tilladt for kreditinstituttets eksterne revisor at have lån i det kreditinstitut, som vedkommende selv reviderer. Revisoren skulle opsige lånet hurtigst muligt, dvs. inden 31. december med normal opsigelsesfrist.

Revisorens engagementer havde en sådan karakter (der var tale om realkreditlån), at de ikke umiddelbart skabte habilitetsproblemer, hvilket også afspejles i afviklingsfristen. Revisoren vil kunne påtegne regnskabet for det pågældende år, hvis lånet er opsagt.

Senest opdateret 20-12-2000