Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 1 - Om 50/50 % ejerskab af et tredje selskab

21-12-2000

Finanstilsynets afgørelse af 21. december 2000.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse taget stilling til, hvorvidt der skal ske konsolidering i forhold til bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1, i den situation, hvor to selskaber i fællesskab ejer et tredje selskab med hver 50 %, og hvor de to aktionærer har lige stor indflydelse på ledelsen af det tredje selskab.

Alle beslutninger træffes i enstemmighed, hvorved begge aktionærer opnår vetoret.

Det fællesejede selskab leverer vitale ydelser til begge aktionærer. Aktionærerne er gennem aktionæraftale forpligtet til at aftage samt lade centrale drifts-ydelser udføre af selskabet.

Finanstilsynet tog endvidere stilling til, om det er muligt at undtage beholdningen af aktier i den konsoliderede engagementsopgørelse.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet afgjorde, at på baggrund af vetoretten og den gensidige økonomiske og driftsmæssige afhængighed er tale om en sådan indbyrdes forbindelse mellem aktionærerne og selskabet, at der skal ske konsolidering mellem selskabet og hver aktionær ved opgørelse i henhold til bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1.

Med hensyn til indtage beholdningen af aktier i den konsoliderede engagementsopgørelse meddelte tilsynet, at det af bank- og sparekasselovens § 23, stk. 5, nr. 3, fremgår, at kapitalandele skal indgå i opgørelsen af et engagement uden for handelsbeholdningen. Finanstilsynet har ikke mulighed for at undtage herfra.

Senest opdateret 21-12-2000