Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Om bankers videregivelse af oplysninger om, at Finanstilsynet har anmodet om kopi af handelsnotater

10-04-2000

Finanstilsynets afgørelse af 10. april 2000.

Sagsfremstilling

En bank anmodede Finanstilsynet om en fortolkning af, hvorvidt bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), eller lignende regler om tavshedspligt er til hinder for, at en bank meddeler en kunde, at Finanstilsynet i henhold til værdipapirhandelslovens § 87 har anmodet om handelsnotaer for værdipapirhandler foretaget af kunden.

Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet meddelte, at det alene er bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), der regulerer spørgsmålet om pengeinstitutters tavshedspligt.

Ifølge bestemmelsen kan pengeinstituttet "samtykke" til videregivelse af oplysninger, der vedrører instituttet selv. Dette indebærer, at såfremt der ikke samtidig sker en uberettiget videregivelse af oplysninger om pengeinstituttets kunder, kan oplysninger om forhold der vedrører instituttet berettiget videregives.

Heraf følger, at såfremt pengeinstituttet beslutter sig herfor, kan der berettiget ske en videregivelse af oplysninger til en kunde om, at Finanstilsynet har anmodet om kopi af handelsnotaer for værdipapirhandler foretaget af kunden.

Senest opdateret 10-04-2000