Lov om banker og sparekasser m.v. § 19

07-04-2000

Finanstilsynets afgørelse af 7. april 2000 om spekulationsbekendtgørelsens § 6

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en fusion mellem 2 børsnoterede selskaber er der fremsat aktieombytningstilbud.

Et pengeinstitut spørger om, hvorvidt en medarbejder, der er omfattet af spekulationsbekendtgørelsens § 6, kan vælge at sælge aktierne inden 6 månedersgrænsen i bekendtgørelsens § 6 er udløbet.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet har meddelt, at aktieombytning ikke anses for at være en realisation af en aktiebeholdning. Aktierne, der erhverves ved aktieombytning, anses for at være anskaffet på samme tidspunkt, som de aktier der ombyttes.

Ved salg af aktier som et alternativ til en aktieombytning er der derimod tale om en realisering aktiebeholdningen.

Denne realisering af aktiebeholdningen vil være i strid med spekulationsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, såfremt salget finder sted inden for 6 månedersgrænsen.

Senest opdateret 07-04-2000