Lov om banker og sparekasser m.v. § 36 - Om udarbejdelse af revisionsprotokoller på færøsk

05-11-1999

Finanstilsynets afgørelse af 5. november 1999.

Sagsfremstilling:

En revisor har telefonisk rettet henvendelse til Finanstilsynet og forespurgt, om revisionsprotokoller, såvel de løbende som det årlige, der indsendes til tilsynet, kan udarbejdes på færøsk.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at tilsynet kræver, at revisionsprotokoller, der indsendes til tilsynet, udfærdiges på dansk, eller at der medfølger en dansk oversættelse.

Med hensyn til de løbende protokoller kan disse udfærdiges på færøsk, men tilsynet vil i sådanne tilfælde kræve, at den pågældende revisor er til stede i forbindelse med tilsynets undersøgelser for at simultanoversætte protokollerne.

Senest opdateret 05-11-1999