Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 - Om FN Komitéens afgørelse vedrørende racediskrimination ved vurdering af låneansøgninger

21-03-1999

Finanstilsynets afgørelse af 21. marts 1999.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en sag vedrørende racediskrimination på lånemarkedet har Økonomiministeriet via Finansrådet orienteret de danske pengeinstitutter om afgørelsens indhold.

Sagen drejede sig om en tunesisk statsborger, der i maj 1996 fik afslag på en låneansøgning i et dansk pengeinstitut med den begrundelse, at han ikke havde dansk statsborgerskab.

Pengeinstituttet var blevet oplyst om, at låneansøgeren havde permanent ophold samt arbejde i Danmark og var dansk gift.

På baggrund af afslaget indgav låneansøgeren politianmeldelse imod pengeinstituttet for at have overtrådt Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (lovbg. Nr. 626 af 29. september 1987).

Politiet iværksatte en efterforskning, men afsluttede sagen, da man fandt, at statsborgerkravet var stillet af inddrivelsesmæssige årsager.

Låneansøgeren indgav herefter en klage til FN's racediskriminationskomite med den påstand, at politiets efterforskning havde været utilstrækkelig.

Afgørelse/begrundelse:

FN-komitéen udtalte:

At efterforskningen af sagen ikke havde været tilstrækkelig, hvorfor den danske stat havde overtrådt racediskriminationskonventionen, og at nationalitet ikke er det bedste redskab til at vurdere en persons kreditværdighed, men at hans permanente opholdssted, arbejdssted, personlige ejendom og familieforhold er mere relevant.

På denne baggrund skal anmodes, at danske långivere handler i overensstemmelse med FN-komitéens anbefalinger og lægger vægt på de fremhævede kriterier, når man foretager en kreditvurdering af en låneansøger.

Senest opdateret 21-03-1999