Lov om banker og sparekasser m.v. § 21, § 22, § 23 og § 23 a og kapitaldækningsbekendtgørelsens §§ 12 og 29, stk. 2 og 5 - Om fortolkning af lov om kapitaldækningsbekendtgørelse i forbindelse med aktielån

28-05-1999

Finanstilsynets afgørelse af 28. maj 1999.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet forespurgt, om en låntager i et aktielån skal vægte en aktielånsforretning efter reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, når aktielånsforretningen ikke opfylder betingelserne for at være en reverseforretning i handelsbeholdningen, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens § 29, stk. 2 og 5.

Tilsynet er ligeledes blevet forespurgt, om långiver ved en aktielånsforretning uden sikkerhedsstillelse kan medtage denne som en position i handelsbeholdningen.

Endelig er tilsynet blevet forespurgt, hvorledes man skal forholde sig til videre udlån af aktier i henhold til opgørelsen af store engagementer.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte i forbindelse med det første spørgsmål, at en aktielånsforretning skal behandles på samme måde som en reverseforretning uden for handelsbeholdningen. Låntager skal vægte udlånet efter reglerne i § 12.

For så vidt angår det andet spørgsmål, meddelte tilsynet, at en aktielånsforretning uden sikkerhedsstillelse kan medtages som en position i handelsbeholdningen, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens § 29, stk. 4.

Finanstilsynet meddelte i forbindelse med det tredje spørgsmål, at långiver skal medtage aktierne i opgørelsen af engagementet til store engagementer med udstederen af aktierne, mens de ikke indgår i låntagers opgørelse med udsteder. Reglen gælder også ved videre udlån af aktier til tredje person.

 

 

Senest opdateret 28-05-1999