Lov om banker og sparekasser m.v. § 54, stk. 2 - Om angivelse af hensættelsesengagementer i det offentliggjorte årsregnskab

04-06-1999

Finanstilsynets afgørelse af 4. juni 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 54, stk. 2

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har i forbindelse med årsregnskabet offentliggjort oplysninger, der fremgår af indberetningsskema FB30 - de 10 største hensættelsesengagementer.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet indskærpede over for pengeinstituttet, at i henhold til bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, må et pengeinstitut ikke videregive fortrolige oplysninger om kunder eller oplysninger om rent private forhold uden kundens samtykke.

Offentliggørelsen af instituttets 10 største hensættelsesengagementer er en overtrædelse af tavshedsbestemmelserne i bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2. Skema FB30 udarbejdes alene til brug for Finanstilsynet.

Senest opdateret 04-06-1999