Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 7, og bekendtgørelse nr. 1038 af 15. december 1995 om fradrag for særligt sikre krav § 2, litra k - Om opgørelse af leasingengagement

13-07-1999

Finanstilsynets afgørelse af 13. juli 1999.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har stillet følgende spørgsmål: Et datter-K/S til pengeinstituttet har købt et leasingaktiv, som bliver leaset ud i henhold til en leasingaftale, der skal løbe i 7 år, hvorefter kunden har en option på at købe aktivet til den fremtidige restgæld.

Med hvor stor en værdi skal denne aftale indgå i koncernopgørelsen af kundens engagement? Et zone A-kreditinstitut stiller en garanti over for K/S'et for et beløb svarende til den fremtidige restgæld. Garantien dækker den risiko, der er for, at aktivet om 7 år ikke har den forventede værdi. Vil denne garanti medføre 80 % fradrag i henhold til bekendtgørelse nr. 1038 om fradrag for særligt sikre krav § 2, litra k, jf. bank- og sparekasselovens § 23, stk. 7?

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte pengeinstituttet,

  • at garantien reducerer engagementet, jf. bank- og sparekasselovens § 23, stk. 7, samt
  • at hele købsbeløbet skal medregnes til engagementet,
  • at banken har et engagement med zone A-kreditinstituttet svarende til garantien.

Senest opdateret 13-07-1999