Lov om banker og sparekasser m.v. § 22, stk. 1, nr. 6 og 7 - Om erhvervelse af egne obligationer i forbindelse med førtidsindfrielse af supplerende indskudskapital og opgørelse af solvens

05-07-1999

Finanstilsynets afgørelse af 5. juli 1999.

Sagsfremstilling:

En bank anmodede om tilladelse til erhvervelse af egne obligationer i forbindelse med førtidsindfrielse af supplerende indskudskapital.

Banken forespurgte, om der i relation hertil skal foretages et fradrag i solvensopgørelsen, når henses til at der er tilgået Københavns Fondsbørs meddelelse om førtidsindfrielsen.

Afgørelse/begrundelse:

Da førtidsindfrielsen var offentliggjort ved meddelelse til Københavns Fondsbørs og således bindende, skal der foretages et fradrag i solvensopgørelsen, jf. bank- og sparekasselovens § 22, stk. 1, nr. 6.

Senest opdateret 05-07-1999