Lov om banker og sparekasser m.v. § 27

19-04-1999

Finanstilsynets afgørelse af 19. april 1999 om selskaber omfattet af § 27.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 27

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har under henvisning til bank- og sparekasselovens § 27 ansøgt Tilsynet om tilladelse til at indgå et engagement med et selskab, hvori pengeinstituttets moderselskab ejer 49 % af aktierne. De resterende 51 % af aktierne ejes af et selskab uden for koncernen.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet udtalte, at eftersom moderselskabet ejer under 50 % af aktiekapitalen i det låntagende selskab og ikke direkte eller indirekte kan udøve en dominerende indflydelse herpå, er engagementet ikke omfattet af bestemmelsen i bank- og sparekasselovens § 27.

Pengeinstituttet kan derfor indgå engagementer med selskabet uden Finanstilsynets tilladelse.

Senest opdateret 19-04-1999