Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 b - Vedrørende grænse for investering af pensionsmidler

23-05-1997

Finanstilsynets skrivelse af 23. maj 1997.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 42 b

Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 b, stk. 4

Tilsynet er blevet forespurgt, hvorvidt investering af kapital- og ratepen-sionsmidler i papirerne:

  • DK0000342181-6, Øresund 4 %, år 2005 og
  • DK0000342084-2, Hypotekbanken 4 %, år 2002

er omfattet af 20 %-begrænsningen, jf. bank- og sparekasselovens § 42 b, stk. 4.

Tilsynet meddelte, at da den danske stat garanterer for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser på lånene, vil de nævnte obligations-lån ikke være omfattet af 20 %-begrænsningen i bank- og sparekasselovens § 42 b, stk. 4.

Senest opdateret 23-05-1997