Lov om offentlighed § 13 - Pengeinstitutter m.v. - PA

13-06-1997

Finanstilsynets afgørelse af 13. juni 1997.

En journalist anmodede under henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen om aktindsigt i en undersøgelsesrapport udarbejdet af den internationale hvidvaskningsgruppe FATF. Rapporten blev udarbejdet på baggrund af et besøg i Danmark i efteråret 1996 med det formål at evaluere den danske indsats i bekæmpelsen af hvidvask af penge.

Under henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 4 nægtede tilsynet at give aktindsigt i rapporten, idet der henvistes til Danmarks forpligtelser over for den mellemfolkelige organisation OECD, hvorunder FATF henhører, og rapportens indhold af oplysninger om de danske myndigheders efterforsknings- og undersøgelsesmetoder i sager om strafbare forhold. Derimod tilkendegav tilsynet, at man ville fremsende en offentlig version af rapporten, når denne var godkendt på et møde i FATF senere på måneden.

Journalisten påklagede tilsynets afgørelse til Økonomiministeriets departement, der imidlertid tiltrådte, at der ikke kunne gives aktindsigt i FATF-`s fortrolige undersøgelsesrapport vedrørende Danmark.

Senest opdateret 13-06-1997