Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere BSL § 54, stk. 2) - Om personer omfattet af tavshedspligt

19-06-1997

Finanstilsynets afgørelse af 19. juni 1997.

Sagsfremstilling

Tilsynet blev forespurgt, om tavshedspligtsbestemmelserne i BSL § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1) var til hinder for i en kortere periode af ansætte en konsulent fra et udenlandsk firma i et dansk pengeinstitut til at teste et ratingsystem udarbejdet af instituttet. Konsulenten ville i sin ansættelsesperiode få adgang til oplysninger om kunders navn og rating. 

Afgørelse/Begrundelse

Tilsynet meddelte, at da pengeinstituttet havde oplyst, at konsulenten skulle ansættes i instituttet, ville konsulenten være omfattet af BSL § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1) og ville kunne straffes efter denne bestemmelse. BSL var således ikke til hinder for test af ratingsystem som ovenfor beskrevet.

Senest opdateret 19-06-1997