Lov om banker og sparekasser m.v. § 7 a og § 24 - Vedrørende andelskassers besiddelse af egne andelsbeviser

22-12-1997

Finanstilsynets skrivelse af 22. december 1997.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 7 a og § 24

Lov om banker og sparekasser m.v. § 7 a og § 24, stk. 7, 2. pkt.

Tilsynet har taget stilling til en andelskasses vedtægtsbestemmelse vedr. nedsættelse af andelskapital.

Af vedtægternes § 3, stk. 4, fremgår, at "Andelskassens overtagelse af andelskapital til eje eller videresalg kan kun ske inden for rammerne af gældende lov, specielt bestemmelserne i Lov om Banker og Sparekasser vedrørende andelskapital og solvenskrav."

Tilsynet meddelte, at da andelskasser i medfør af bank- og sparekasselovens § 24, stk. 7, 2. pkt., ikke må erhverve eller som pant modtage egne andelsbeviser, er ordlyden af bestemmelsen misvisende uanset henvisningen til gældende lov.

Bestemmelsen skal således ændres, så det ikke fremgår, at andelskassen kan overtage beviserne.

Senest opdateret 22-12-1997