Lov om værdipapirhandel m.v. § 4, stk. 2

29-05-1996

Finanstilsynets afgørelse af 29. maj 1996.

I skrivelse af 29. maj 1996 meddelte Finanstilsynet et selskab, at det kan henvende sig til offentligheden vedrørende aktier, som selskabet selv har udstedt, uden at være under tilsyn, jf. § 4, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.

Endvidere meddelte Finanstilsynet, at selskabets datterselskab ikke kan rette henvendelse til offentligheden vedrørende moderselskabets aktier uden at have tilladelse som fondsmæglerselskab.

Finanstilsynets afgørelse blev den 27. juni 1996 indanket af selskabet til Erhvervsankenævnet, der ved kendelse af 19. marts 1997 tiltrådte Finanstilsynets afgørelse af 29. maj 1996.


Senest opdateret 29-05-1996