Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2023

18-04-2023

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Akademikernes Pensionskasse  15.02.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  19.12.2023  Markedsværdiparametre ultimo 2023 og satser for 2024 m.m  pdf 
Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA)  26.01.2023  Satsbilag for forsikringsklasse I og III for 2023 pdf 
     08.02.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
  08.02.2023  Sproglige præciseringer i forbindelse med sammenskrivning og anmeldelse af det samlede teknisk grundlag pr. 7. februar 2023  pdf
  09.06.2023  Omregningsrenter for aktuelle pensionister - satsbilag pdf 
  31.10.2023  Anmeldelse efter hjemtagelse af dækninger administreret af Forende Gruppeliv - justering af hensættelsesberegningerne   pdf  
  15.12.2023  Satsbilag for forsikringsklasse I og III opdatering til 2024 satser og mindre præciseringer af referencer i tidligere anmeldelser  pdf 
Lægernes Pension - Pensionskassen for læger 20.01.2023   Deltabonus til opsparingsmedlemmer (lægestuderende) pdf 
  14.03.2023  Anmeldelse af realiseret risikoforretning for 2022, jf. vejledning om markedsdisciplin, samt anmeldelse af egenkapital og særlige bonushensættelser type B's udlæg ultimo 2022, kontributionsbekendtgørelsen § 6 stk. 7 og § 13  pdf 
  29.03.2023  Anmeldelse af ændringer til teknisk grundlag for FlexsibelPension  pdf 
  31.05.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  29.06.2023  Anmeldelse af nyt satsbilag for FlexsibelPension for 2023 (Fejlrettelse)  pdf 
  28.09.2023  Supplerende Invalidepension - Dækning ved tab af erhvervsevne som læge - gældende for 2024  pdf 
  27.11.2023  Anmeldelse af ændring af grundlagsrente for ordninger med betinget grundlag - Fejlrettelse til afsnit 7 (grundformer) pdf 
  14.12.2023  Hensættelsesmodel for FleksibelPension  pdf 
  14.12.2023  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2023  pdf 
  14.12.2023 Anmeldelse af EK forrentning og fortjenstmargen 2024 pdf 
  19.12.2023  Satser for bonus, aldersafhængigt tillæg for 2024, deltabonus ultimo 2023 samt Satsbilag for Fleksibel-Pension gældende for 2024   pdf 
P+, pensionskassen for akademikere   31.01.2023  Kursværn februar 2023  pdf 
  28.02.2023  Kursværn marts 2023   Pdf 
  08.02.2023  Korrektion af MV-omkostningssatser  pdf 
  13.03.2023  Anmeldelse af udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 6 stk. 7  pdf 
  31.03.2023  Kursværn marts 2023   pdf 
  28.04.2023  Kursværn gældende for maj 2023  pdf 
  31.05.2023  Kursværn gældende for juni 2023  pdf 
  22.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  30.06.2023  Kursværn juli 2023  pdf 
  01.11.2023  Anmeldelse af P+ markedsrente  pdf 
  19.12.2023  Opdatering af markedsværdigrundlag  pdf 
  19.12.2023 Anmeldelse af satser og risikoforrentning for 2024  pdf 
Pensionskassen Arkitekter & Designere  20.04.2023  Udlægskonto pr. 31.12.2022  pdf 
  21.04.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  31.10.2023 Kursværn gældende for november 2023  pdf 
  15.12.2023  Fastsættelse og regulering af løbende pensioner i markedsrente  pdf 
  18.12.2023  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget m.m.  pdf 
  18.12.2023  Risikoforrentning for 2024  pdf 
  20.12.2023  Levetidsforudsætninger i tegningsgrundlag  pdf 
  20.12.2023  Bonusparametre fra 1. januar 2024  pdf 
  20.12.2023  Udbetalingsperiode for bonuskapital  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  21.03.2023  Realiseret risikoforrentning for 2022  pdf 
  31.05.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  20.12.2023  Ændring af invalideintensitet i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2023  Ændring af forventet tilstand efter bidragsfri dækning i opgørelsen af markedsværdihensættelser  pdf 
  20.12.2023 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital®.  pdf 
  20.12.2023  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og
MedlemsKapital® 
pdf
  20.12.2023  Korrektion af risikoforrentning  pdf 
  20.12.2023  Anmeldelse af omregningsgrundlag  pdf 
  20.12.2023  Ændring til markedsværdigrundlag som følge af udskudt pensionsskatteaktiv  pdf 
  20.12.2023  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser.  pdf 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  31.03.2023  Kursværn gældende for april 2023  pdf
  20.04.2023  Udlægskonto pr. 31.12.2022  pdf 
  28.04.2023  Kursværn gældende for maj 2023  pdf
  31.05.2023  Kursværn gældende for juni 2023  pdf 
  30.06.2023  Kursværn gældende for juli 2023  pdf 
  31.07.2023  Kursværn gældende for august 2023  pdf 
  31.08.2023  Kursværn gældende for september 2023   pdf 
  29.10.2023  Kursværn gældende for oktober 2023  pdf 
  31.10.2023  Kursværn gældende for november 2023   pdf
  30.11.2023 kursværn gældende for december 2023  pdf 
  15.12.2023  Fastsættelse og regulering af løbende pensioner i markedsrente  pdf 
  20.12.2023 Bonussatser fra 1. januar 2024  pdf 
  20.12.2023  Levetidsforudsætninger i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2023 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget m.m.  pdf 
  20.12.2023 Risikoforrentning for 2024  pdf 
  20.12.2023 Bonusparametre fra 1. januar 2024 pdf 
  20.12.2023  Udbetalingsperiode for bonuskapital  pdf 
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale  31.05.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  01.10.2023  Ændringer til omregningsgrundlag  pdf 
  20.12.2023  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og
MedlemsKapital® 
pdf 
  20.12.2023  Ændring til markedsværdigrundlag som følge af udskudt pensionsskatteaktiv pdf 
  20.12.2023  Ændring af forventet tilstand efter bidragsfri dækning i opgørelsen af markedsværdihensættelser  pdf 
  20.12.2023  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital®.  pdf 
  20.12.2023  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser.  pdf 
Pensionskassen for Sundhedsfaglige  31.05.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  01.10.2023  Ændringer til omregningsgrundlag  pdf 
  20.12.2023  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital®  pdf 
  20.12.2023  Ændring af forventet tilstand efter bidragsfri dækning i opgørelsen af markedsværdihensættelser  pdf 
  20.12.2023  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital®.  pdf 
  20.12.2023  Ændring til markedsværdigrundlag som følge af udskudt pensionsskatteaktiv  pdf 
  20.12.2023  Opdateret sygdomsintensitet og sygdomsvarighed for visse gruppelivsprodukter  pdf 
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer  31.05.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  01.09.2023  Ændringer til omregningsgrundlag  pdf 
  20.12.2023  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital®.  pdf 
  20.12.2023 Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og
MedlemsKapital® 
pdf 
  20.12.2023  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser.  pdf
  20.12.2023  Ændring til markedsværdigrundlag som følge af udskudt pensionsskatteaktiv  pdf 
  20.12.2023  Ændring af forventet tilstand efter bidragsfri dækning i opgørelsen af markedsværdihensættelser  pdf 
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 31.01.2023 Kursværn gældende for februar 2023 pdf
  28.02.2023  Kursværn gældende for marts 2023  pdf 
  31.03.2023  Kursværn gældende for april 2023   pdf 
  21.04.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  28.04.2023  Kursværn gældende for maj 2023  pdf 
  28.04.2023  Realiseret risikoforretning for 2022  pdf 
  28.04.2023  Udlægskonto pr. 31.12.2022  pdf 
  31.05.2023  Kursværn gældende for juni 2023  pdf 
  30.06.2023 Kursværn gældende for juli 2023  pdf 
  31.07.2023  Kursværn gældende for august 2023  pdf 
  31.08.2023  Kursværn gældende for september 2023   pdf 
  29.09.2023  Kursværn gældende for oktober 2023  pdf 
  31.10.2023  Kursværn gældende for november 2023  pdf 
  30.11.2023  Kursværn gældende for december 2023  pdf 
  15.12.2023 Bonussatser fra 1. januar 2024  pdf 
  15.12.2023  Risikoforrentning for 2024  pdf 
  15.12.2023  Levetidsforudsætninger i tegningsgrundlaget  pdf 
  18.12.2023  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget m.m.  pdf 
  29.12.2023  Kursværn gældende for januar 2024  pdf 
Pædagogernes Pension (PBU)   10.03.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag    pdf 
  30.03.2023  Udlæg pr. 31.12.2022 vedrørende egenkapital samt særlige bonushensættelser af type B   pdf
  23.06.2023  Ændring af beregningsgrundlaget  pdf 
  23.06.2023  Parametre ved opgørelse af pensionshensættelserne til markedsværdi  pdf 
  23.06.2023  Regler for forrentning af egenkapitalen  pdf 
  18.09.2023  Ændring af beregningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2023  Parametre ved opgørelse af pensionshensættelserne til markedsværdi pdf
  20.12.2023  Ændring til hensættelsesgrundlaget pdf
   20.12.2023  Forsikringstekniske satser for 2024  pdf

 

Senest opdateret 20-01-2024