Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2020

31-12-2020

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Arbejdstagernes Pensionskasse, SISA  13.02.2020  Præcisering af regler for opgørelse og fordeling af det realiserede resultat  pdf 
  01.10.2020 Gebyr ved genkøb af obligatorisk opsparing pdf
  22.12.2020 Satsbilag for forsikringsklasse I og III for 2021 pdf
Arkitekternes Pensionskasse  22.04.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.12.2020 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget ultimo 2020 pdf
  22.12.2020 Udvidelse med forsikringsklasse III pdf
  23.12.2020 Udbetalingsperiode for bonuskapital pdf
  23.12.2020 Risikoforrentning fra 2021 pdf
  23.12.2020 Bonusparametre fra 1. januar 2021 pdf
Lægernes Pension - pensionskassen for læger  20.03.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019, jf. vejledning om markedsdisciplin, samt anmeldelse af egenkapitalens tilgodehavende ultimo 2019, jf. kontributionsbekendtgørelsens §6 stk. 7 og §13 pdf 
  01.04.2020  Ændring til teknisk grundlag - fradrag ved overførsler  pdf 
  01.05.2020  sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.08.2020  Supplerende Invalidepension - dækning ved tab af erhvervsevne som læge  pdf 
  27.11.2020  Anmeldelse af ændring af grundlagsrente for ordninger med betinget grundlag  pdf 
  21.12.2020  Satser for bonus, aldersafhængigt tillæg for 2021 og deltabonus ultimo 2020  pdf 
  21.12.2020  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2020  pdf 
  21.12.2020  Betaling til egenkapital, beregning af fortjenstmargen samt pensionstillæg  pdf 
  21.12.2020  Supplerende Invalidepension - dækning ved tab af erhvervsevne som læge  pdf 
AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse 07.01.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  11.12.2020 Markedsværdiparametre ultimo 2020 og satser for 2021 m.m. pdf
P+, Pensionskassen for akademikere 17.01.2020 Omkostning ved overførsel ind pdf
  25.03.2020  Udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet §6 stk. 7  pdf 
  27.05.2020  Opdatering af bonussatser for 2020  pdf 
  27.05.2020  Anmeldelse af grundlag for P+ regulativ og omstrukturering  pdf 
  28.05.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.12.2020 Anmeldelse af opdatering af markedsværdigrundlag pdf
  22.12.2020 Anmeldelse af bonussatser og risikoforrentning for 2021 pdf
Pensionskassen for Farmakonomer 30.03.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019 og anmeldelse af udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2019 vedrørende egenkapitalen samt særlige bonushensættelser af type B  pdf 
  16.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  18.12.2020 Satser for bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf 
  18.12.2020 Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  18.12.2020 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  22.04.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.12.2020 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget ultimo 2020 pdf 
  22.12.2020 Udvidelse med forsikringsklasse III og eliminering af forsikringsklasse VI pdf
  23.12.2020 Udbetalingsperiode for bonuskapital pdf
  23.12.2020 Risikoforrentning fra 2021 pdf
  23.12.2020 Bonusparametre fra 1. januar 2021 pdf
Pensionskassen for Pensam  15.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 25.03.2020 Grundlagsændringer pdf
  16.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  25.06.2020  Redaktionelle ændringer, betinget grundlag  pdf 
  18.12.2020 Ændring af levetid i beregningsgrundlag pdf
  18.12.2020 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  18.12.2020  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf 
  18.12.2020 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  18.12.2020 Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter pdf
Pensionskassen for Sundhedsfaglige  25.03.2020  Grundlagsændringer  pdf 
  16.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  25.06.2020  Redaktionelle ændringer, betinget grundlag  pdf 
  18.12.2020 Ændring af levetid i beregningsgrundlag og tilføjelse af gruppelivsprodukt pdf
  18.12.2020 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  18.12.2020 Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  18.12.2020 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  18.12.2020 Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter pdf
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer  25.03.2020  Grundlagsændringer  pdf 
  16.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  25.06.2020  Redaktionelle ændringer, betinget grundlag  pdf 
  18.12.2020 Ændring af levetid i beregningsgrundlag pdf
  18.12.2020 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  18.12.2020 Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  18.12.2020 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  18.12.2020  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter pdf
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører  26.03.2020  Realiseret risikoforrentning, skyggekonto og udlægskonto for 2019  pdf 
  08.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.12.2020 Levetidsforudsætninger i tegningsgrundlag pdf 
  18.12.2020 Bonussatser fra 1. januar 2021 pdf 
  18.12.2020  Risikoforrentning for 2021 pdf
  18.12.2020 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf
Pædagogernes Pension  22.04.2020  Ændring af beregningsgrundlaget for ratepensioner for ikke-pensionerede medlemmer over 56 år.  pdf 
  23.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2020 Ændring af regler for stabiliseret udbetaling af pensioner i Bonusregulativet pdf
  18.12.2020  Ændring af beregningsgrundlaget for ratepensioner for ikke-pensionerede medlemmer over 57 år pdf
  18.12.2020 Forsikringstekniske satser for 2021  pdf
  18.12.2020 Ændring af hensættelsesgrundlag pdf
  18.12.2020  Parametre ved opgørelse af pensionshensættelserne til markedsværdi  pdf

 

Senest opdateret 31-12-2020