Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2019

02-05-2019

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Arbejdstagernes Pensionskasse, SISA  31.01.2019  Præcisering af satsbilag for forsikringsklasse I  pdf 
  19.12.2019  Satsbilag for forsikringsklasse I og III for 2020  pdf 
Arkitekternes Pensionskasse  25.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  16.09.2019  Ændring af grundlagsrente i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2019  Bonusparametre fra 1. januar 2020  pdf 
  20.12.2019  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
Danske civil- og akademiingeniørers pensionskasse  21.02.2019  Justering af risikomargen i årsregnskabet for 2018  pdf 
  18.03.2019  Udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet §6, stk. 7   pdf 
  29.03.2019  Udlodning af styrkelser og kollektivt bonuspotentiale i rentegruppe RG1G1 til RG1G8  pdf 
  06.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer 02.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  16.09.2019 Lempet antagelse og præciseringer pdf
  13.12.2019  Markedsværdiparametre ultimo 2019 og satser for 2020  pdf 
  13.12.2019  Ny grundlagsrente i tegningsgrundlaget  pdf 
Lægernes Pension - pensionskassen for læger  20.03.2019  Realiseret risikoforretning for 2018, jf. vejledning om markeds disciplin, samt anmeldelse af egenkapitalens tilgodehavende ultimo 2018, jf. kontributionsbekendtgørelsens § 6 stk. 7, og § 13.  pdf 
  01.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  02.12.2019 

Anmeldelse af nyt levetidsgrundlag for supplerende livsvarige livsrenter, LL, gældende fra og med 1. januar 2020.

Anmeldelse af ny aldersfordeling for fastsættelse af medlemsbidrag gældende fra og med 1. januar 2020.

pdf 
  18.12.2019  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2019  pdf 
  18.12.2019  Satser for bonus, aldersafhængigt tillæg for 2020 og deltabonus ultimo 2019  pdf 
  18.12.2019  Betaling til egenkapital og beregning af fortjenstmargen  pdf 

P+, Pensionskassen for akademikere

(tidl. Juristernes og økonomernes pensionskasse) 

21.02.2019 Justering af risikomargen i årsregnskabet for 2018  pdf
  18.03.2019  Udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 6, stk. 7  pdf
  06.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  15.11.2019 Sammenskrivning af teknisk grundlag for DIP og JØP og anmeldelse af markedsværdiparametre for P+  pdf
  15.11.2019  Udlodning til kollektive særlige bonushensættelser  pdf 
  15.11.2019  Præciseringer, korrektur og omstrukturering  pdf 
  20.12.2019  Bonussatser og risikoforrentning for 2020  pdf 
  20.12.2019  Opdatering af markedsværdigrundlag  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  11.03.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018 og anmeldelse af udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2018 vedrørende egenkapitalen samt særlige bonushensættelser af type B.  Pdf 
  13.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.09.2019  Risikodækningernes udløb og risikoophør ændres til at følge udviklingen i folkepensionsalderen  pdf 
  20.12.2019  Ændring af grundlagsrente i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2019  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2019  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og ny IBNS opgørelse  pdf 
  20.12.2019  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  16.09.2019  Ændring af grundlagsrente i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2019  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
  20.12.2019  Bonusparametre fra 1. januar 2020  pdf 
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale  12.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2019  Sanering af gruppelivspakke  pdf 
  20.12.2019  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2019  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser  pdf 
  20.12.2019  Satser for Bonusregulativ og regulativ og MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2019  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Sundhedsfaglige  12.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.11.2019  Opdateret gruppelivspræmie  pdf 
  20.12.2019  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2019  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2019  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2019  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer  12.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2019  Sanering af gruppelivspakke  pdf 
  20.12.2019  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2019  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2019  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf
  20.12.2019  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører 01.02.2019 Udlægskonto ultimo 2017 pdf
     26.02.2019 Markedsrente- og Seniorordningen - dødelighed og invaliditet pdf
  27.03.2019  Realiseret risikoforrentning, skyggekonto og udlægskonto for 2018  pdf 
  10.05.2019  Genforsikring  pdf 
  19.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  28.06.2019  Afskaffelse af opdeling i regulativer  pdf 
  28.06.2019 Opgørelse af pensionsmæssige hensættelser  pdf 
  28.06.2019  Ændringer i omkostningsmodul på markedsværdigrundlaget  pdf 
  28.06.2019 Ny grundform 'opsat livrente med opsparingssikring' og indføring af aldersparameter på livsvarig kollektiv ægtefællepension til gifte  pdf 
  28.06.2019  Bonussatser fra 1. juli 2019  pdf 
  28.06.2019  Ændring i 1. ordens præmieomkostning på P66 grundlaget  pdf 
  28.06.2019  Afskaffelse af gruppelivsbeskrivelsen  pdf 
  30.09.2019  Levetidsforudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
  23.12.2019  Bonussatser fra 1. januar 2020  pdf 
  23.12.2019  Nyt tegningsgrundlag på Markedsrenteordningen  pdf 
  23.12.2019  Risikoforrentning for 2020  pdf 
  23.12.2019  Genkøb og omskrivning til fripolice i markedsværdigrundlaget  pdf 
  23.12.2019  Overskudsregulativ for forsikringsklasse III  pdf 
  23.12.2019  Ny rentegruppe - ugaranteret gennemsnitsrente  pdf 
Pensionskassen Pensam  22.03.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.12.2019  Satser for risikoforrentning  pdf 
  18.12.2019  Anden ordens satser for året 2020  pdf 
  18.12.2019  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
  20.12.2019  Regulativ for særlige bonushensættelser  pdf 
Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger  22.03.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018  pdf 
  28.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2019  Parametre ved opgørelse af pensionshensættelserne til markedsværdi  pdf 
  19.12.2019  Forsikringstekniske satser for 2020  pdf 

 

Senest opdateret 30-03-2020