Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2017

05-01-2017

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Arbejdstagernes Pensionskasse, SISA  21 12 2017  Satsbilag for forsikringsklasse I og III for 2018  pdf 
Arkitekternes Pensionskasse  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  31.03.2017  Korrektion til anmeldelse af opdatering af teknisk grundlag inkl. ny dødelighed på tegningsgrundlaget  pdf 
  31.03.2017  Ændringer i markedsværdigrundlag  pdf 
  28.04.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag (ny sammenskrivning)  pdf 
  29.06.2017  Bonusparametre for 2. halvår 2017  pdf 
  22.12.2017  Bonusparametre for 2018  pdf 
  22.12.2017  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf 
Danske civil- og akademiingeniørers pensionskasse  26.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.11.2017  Anmeldelse af DIP17 grundlag  pdf 
  21.12.2017  Bonussatser for 2018, bortfald af gebyr ved overførsel af visse pensionsordninger, risikoforrentning og opgørelse af realiseret resultat pdf 
  21.12.2017  Opdatering af markedsværdigrundlag samt tilpasning af beregning af individuelt bonuspotentiale og flytteregler ifm. kontributionsgruppeskift.  pdf 
Juristernes og økonomernes pensionskasse  29.03.2017  Ændring af dødelighedsforudsætningerne på grundlag JØP2 samt mindre justeringer  pdf 
  26.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2017  Bonussatser for 2018, bortfald af gebyr ved overførsel af visse pensionsordninger, risikoforrentning og opgørelse af realiseret resultat. pdf 
  21.12.2017  Opdatering af markedsværdigrundlag samt tilpasning af beregning af individuelt bonuspotentiale og flytteregler ifm. kontributionsgruppeskift.  pdf 
  22.12.2017  Finansiering af omregningspension  pdf 
  22.12.2017  Opdeling af kontributionsgrupper  pdf 
Lægernes Pension - pensionskassen for læger  13.02.2017  Ændring af grundlagsrente for ordninger med betinget grundlag, samt rettelse til omkostninger i markedsværdigrundlag  pdf 
  13.02.2017  Anmeldelse af 1. ordens intensitet for dødelighed, tilhørende bonussatser og aldersafhængigt tillæg.  pdf 
  21.02.2017  Anmeldelse vedr. samling af grupper  pdf 
  23.03.2017  Realiseret risikoforrentning for 2016. jf. vejledning om markeds disciplin, samt anmeldelse af skyggekonto ultimo 2016, jf. kontributionsbekendtgørelsens § 6 stk. 7 og § 13.  pdf 
  15.05.2017 

Anmeldelse af:

- Tilpasning af regler for overskudsfordeling

- Tilpasning af regler vedrørende LE-ordninger

- Ændring af grænse for indskud i gruppe LL

- Ændring af grænse for små overførsler i gruppe LP

pdf 
  07.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.12.2017  Betaling til egenkapital og beregning af fortjenstmargen  pdf 
  20.12.2017  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2017  pdf 
  20.12.2017  Satser for bonus og aldersafhængigt tillæg for 2018, samt bortfald af mindste indskudsgrænse i LL  pdf 
MP Pension - pensionskassen for magistre og psykologer  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  08.02.2017  Eliminering af klasse VI og udvidelse til klasse III incl. ny dødelighed - korrigeret anmeldelsesskabelon  pdf 
  26.04.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag (ny sammenskrivning) pdf 
  22.06.2017  Udtrædelsesbonus for 2017  pdf 
  13.12.2017  Markedsværdiparametre ultimo 2017 og satser for 2018  pdf 
  21.12.2017  Ny dødelighed i tegningsgrundlaget  pdf 
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger  23.03.2017  Realiseret risikoforrentning for 2016  pdf 
  23.03.2017  Afvikling af skyggekonto i 2016  pdf 
  23.03.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  30.06.2017  Ændring af regler for stabiliseret udbetaling af pensioner i markedsrente  pdf 
  19.12.2017  Forsikringstekniske satser for 2018  pdf 
  19.12.2017  Parametre ved opgørelse af pensionshensættelserne til markedsværdi  pdf 
  19.12.2017  Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  20.12.2017  Præcisering af afkastfordeling og kontributionsregler i Bonusregulativet  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  24.01.2017  Ændret dødelighed  pdf 
  15.07.2017  Ændret dødelighed  pdf 
  20.12.2017 Justeret teknisk grundlag og 2018 satser  pdf 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  31.03.2017  Opdatering af teknisk grundlag inkl. ny dødelighed på tegningsgrundlaget  pdf 
  31.03.2017  Ændringer i markedsværdigrundlag  pdf 
  28.04.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag (ny sammenskrivning) pdf 
  29.06.2017  Bonusparametre for 2. halvår 2017  pdf 
  22.12.2017  Bonusparametre for 2018  pdf 
  22.12.2017  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale  19.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.06.2017  Nye gruppelivsprodukter  pdf 
  11.08.2017  Inflationsfaktor  pdf 
  10.11.2017  Forhøjelse af kontorente  pdf 
  20.12.2017  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2017  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2017  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  22.12.2017  Ændringer til Bonusregulativ og regulativ til MedlemsKapital  pdf 
  22.12.2017  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Pensionskassen for Sundhedsfaglige  25.04.2017  Nye gruppelivsprodukter  pdf 
  19.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.06.2017  Ny prisberegningsmodel  pdf 
  11.08.2017  Inflationsfaktor  pdf 
  10.11.2017  Forhøjelse af kontorente  pdf 
  20.12.2017  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2017  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2017  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  22.12.2017  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer  19.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  23.06.2017  Nye gruppelivsprodukter  pdf 
  11.08.2017  Inflationsfaktor  pdf 
  10.11.2017  Forhøjelse af kontorente  pdf 
  20.12.2017  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2017  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
  20.12.2017  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  22.12.2017  Ændringer til Bonusregulativ og regulativ til MedlemsKapital  pdf 
  22.12.2017  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 16.03.2017  Realiseret risikoforrentning, skyggekonto og udlægskonto for 2016  pdf 
  04.05.2017  Omkostninger ved ændring af investeringsprofil  pdf 
  23.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.06.2017  Nyt beregningsgrundlag for Senior- og Markedsrenteordningen  pdf 
  16.08.2017  Præciseringer af beregningsgrundlagene for Senior- og Markedsrenteordningen  pdf 
  29.09.2017  Omvalg fra Garantiordning eller Seniorordning til Markedsrenteordning pdf 
  20.12.2017  Opgørelse af de pensionsmæssige hensættelser  pdf 
  20.12.2017  Satsbilag for 2018  pdf 
  20.12.2017  Risikoforrentning for 2018  pdf 
Pensionskassen Pensam  20.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.12.2017  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
  15.12.2017  Anden ordens satser for året 2018  pdf 

 

Senest opdateret 20-12-2018