Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2021

14-01-2021

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Alm. Brand Liv og Pension  05.03.2021 Realiseret betaling til egenkapitalen for 2020 pdf 
  10.06.2021  Kontorfejl i bonusregulativet  pdf 
  30.06.2021  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  20.09.2021  Nyt tegningsgrundlag fra 31. december 2021  pdf 
  30.09.2021  Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % beregningsgrundlaget  pdf 
  30.11.2021   Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser i Alm. Brand Liv og Pension pdf 
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab A/S  09.03.2021 Realiseret risikoforrentning for 2020  pdf 
  29.04.2021  Genforsikring fra 1. maj 2021  pdf 
  07.05.2021  Tab af flycertifikat  pdf 
  07.05.2021  Safe investeringsprodukt pdf 
  07.05.2021  Elementer fra Skandias tekniske grundlag  pdf 
  28.05.2021  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser - ny dødelighed  pdf 
  28.05.2021  Forsikringsmæssige hensættelser for Tab af Erhvervsevne i forsikringsklasse 1  pdf 
  18.06.2021  Depotrente for AP Stabil fra 1. juli 2021  pdf
  30.06.2021  Nyt tegningsgrundlag for AP NetLink med garanti  pdf 
  30.06.2021  Sammenskrevet teknisk grundlag pr. 1. januar 2021  pdf 
  03.09.2021  Udlodning af AP Loyalitetsbonus  pdf 
  30.09.2021  Ny rentegruppe R0 AP Netlink i AP NetLink  pdf 
  23.12.2021  Depotrenter for 2022  pdf 
  27.12.2021  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser pdf 
  27.12.2021  Vederlag AP Netlink 2022 pdf 
  27.12.2021  Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2022  pdf 
  27.12.2021  Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink pdf 
  27.12.2021  Risikoforrentning for 2022 pdf 
  27.12.2021  Nyt tegningsgrundlag samt ny rentegruppeopdeling i G82  pdf
  27.12.2021  Ny rentegruppeopdeling i AP NetLink pdf 
  27.12.2021  Gruppeliv mv. 2022 pdf 
  27.12.2021  AP NetLink - opdatering af dødelighed pdf 
  27.12.2021  2. ordens risikopræmier ved død i G82 for 2022  pdf 
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab A/S  05.02.2021 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2020  pdf 
  01.03.2021  Overførelsestillæg ved fravalg eller ændring af aktiv garanti på Danica Balance  pdf 
  31.05.2021  Kontorenter  pdf 
  30.06.2021  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  31.07.2021  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension  pdf 
  31.08.2021  Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf 
  29.12.2021  Omkostningssatser for Traditionel i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  29.12.2021  Parametre for reaktiveringssandsynlighed til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2021  Omkostningssatser for Link og Balance i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  29.12.2021  Kontorenter pdf 
  29.12.2021  Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf 
  29.12.2021  Parametre for invaliditet til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2021  Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf
  29.12.2021  Omkostningssatser pdf
  29.12.2021  Overskudspolitik for 2022 pdf 
  29.12.2021  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelserne i Danica Pensionsforsikring pdf 
  29.12.2021  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf 
  29.12.2021  Parametre for IBNR i Danica Pension pdf 
  29.12.2021  Omkostningssatser vedr. opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf 
  29.12.2021  Bonussatser for 2021-2022 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  29.12.2021  Omkostningssatser for delbestanden Tidspension  pdf 
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II  20.05.2021  Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag af 20/05-2021  pdf 
  13.08.2021  Bonusregulativ 2022 pdf 
Industriens Pensionsforsikring A/S  19.02.2021  Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag af 19/02-2021  pdf 
  08.03.2021  Den realiserede risikoforrentning for 2020  pdf 
  31.05.2021  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. juni 2021   pdf 
  17.12.2021  Anmeldelse af satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente  pdf 
  17.12.2021  Anmeldelse af 2. ordens satser vedrørende gennemsnitsrente gældende fra 1. januar 2022  pdf 
  17.12.2021  Opdateret regulativ for særlige bonushensættelser   pdf 
  17.12.2021  Anmeldelse af overskudsdisponering gældende fra 31. december 2021   pdf 
  17.12.2021  Anmeldelse af satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2022  pdf 
  23.12.2021  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for gruppelivsforsikringer gældende fra 1. januar 2022  pdf 
  23.12.2021  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2022  pdf 
Lærernes Pension  20.04.2021  Basiskapitalens udlæg pr. 31. december 2020 samt realiseret risikoforrentning for 2020  pdf 
  18.06.2021  Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag af 18/06-2021  pdf 
  14.12.2021  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi. pdf 
  14.12.2021  Ændring af IBNR-faktor til opgørelse af IBNR-reserven pdf 
  14.12.2021 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension  pdf 
  14.12.2021 2. ordenssatser gældende fra 1. januar 2022  pdf 
Norli Pension Livsforsikring A/S  29.06.2021  Realiseret risikoforrentning og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2020  pdf 
  29.12.2021  Bonussatser gældende fra 1. januar 2022 pdf 
  29.12.2021  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat  pdf 
  29.12.2021  Satser til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen fra 31.12.2021 pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab A/S  08.03.2021  Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2020  pdf 
  08.03.2021  Realiseret risikoforrentning for 2020  pdf
  01.06.2021  Teknisk grundlag vedrørende forsikringsklasse I  pdf 
  30.06.2021  Sammenskrivning af teknisk grundlag ultimo 2020  pdf 
  12.08.2021  Satser forsikringsklasse III pdf 
  16.12.2021  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2022  pdf 
  16.12.2021 Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2021   pdf 
  16.12.2021 Satser forsikringsklasse III  pdf 
  16.12.2021  Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf
  16.12.2021 Bonussatser for forsikringsklasse I pdf 
  16.12.2021  Overskudspolitik pdf
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab A/S 19.01.2021 Rettelse af parameter i hensættelsesgrundlag  pdf
  26.03.2021  Konvertering af SPARop-Konto og PFA-Konto til U17  pdf 
  10.06.2021  Rettelse af anmeldte satser for specifikke serviceydelser for Letpension/LB Forsikring A/S og af administrationstillæg og kommerciel korrektion vedr. depotsikring for Letpension  pdf 
  15.06.2021   Sammenskrivning af det anmeldte teknisk grundlag  pdf 
  29.06.2021  Konvertering af gennemsnitsrentefripolicer med simpelt fremregnede dækninger til U17  pdf 
  29.06.2021  Satser og principper for risikoforrentning  pdf 
  13.08.2021  Tilkendelse af invalidebetingede udbetalinger på policer med beregningsgrundlag U17  pdf 
  30.08.2021 Opdatering af modeller for IBNR og RBNS mv. i hensættelsesgrundlag pdf 
  30.08.2021  Diskonteringsrente til opgørelse af hensættelser  pdf 
  01.11.2021 Konvertering af aktuelle invalide til U17   pdf 
  17.12.2021  Justering af gebyrer  pdf 
  17.12.2021 Satser for dødeligheder og depotrente i gennemsnitsrente  pdf 
  17.12.2021  Opdatering af hensættelsesgrundlag pdf
  20.12.2021 PFA Plus – Grundlag for udbetaling og udbetalingssikring  pdf 
  20.12.2021  Ophør af gruppelivsordninger  pdf 
  30.12.2021  TAE og KS som komplementære dækninger uden ret til bonus i forsikringsklasse I pdf 
  30.12.2021  PFA Plus Profil G – Teknisk rente og depotrente  pdf 
  30.12.2021  Hensættelsesgrundlag for Tab-af-Erhvervsevne og Kritisk Sygdom pdf 
  30.12.2021  Letpension – tilpasninger til prisberegningsmetode pdf 
PenSam Pension forsikringsaktieselskab 26.02.2021 Tillæg til risikoforrentning pdf
  11.05.2021  Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag af 11/05-2021  pdf 
  31.05.2021  Nyt beregningsgrundlag PsGrp2021 pdf 
  31.05.2021  Ændring til grundlagene PS90, PS92, PS93 og PSUNI  pdf 
  31.05.2021  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien for gruppesum ved førtidspensionering gældende fra 01.06.2021  pdf 
  31.05.2021 Anden ordens satser for invaliditet gældende fra 01.06.2021 for pensionskoncepterne Fleksion og Tradition  pdf 
  30.06.2021 Ny teknisk rente i de garanterede koncepter gældende fra 01.07.2021 pdf 
  30.08.2021  Nyt Kursværn gældende fra 01.09.2021 pdf
  30.09.2021  Anden ordens satser for invaliditet gældende fra 01.10.2021 for kontributionsgruppen Fleksion, Høj pdf
  17.12.2021  Satser vedrørende risikoforrentningen  pdf 
  17.12.2021  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2022  pdf 
  17.12.2021  Ændring til regulativ for særlige bonushensættelser  pdf 
  17.12.2021  Anden ordens satser for året 2022 samt justering af kontributionsgrupper  pdf 
  17.12.2021 Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S 24.03.2021 Realiseret risikoforrentning for 2020 og anmeldelse af udlæg pr. 31.12.2020 vedrørende egenkapitalen samt særlige bonushensættelser af type B.  

pdf

  24.03.2021  Ændring af dødelighed til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  15.06.2021 Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag af 15/06-2021  pdf
  24.06.2021 Nye beregningsgrundlag og rentegruppe pr. 1.7.2021 pdf
  16.09.2021  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af basiskapital  pdf
  17.12.2021  Satser for Bonusregulativ.  pdf 
  17.12.2021  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi.  pdf 
  17.12.2021  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af basiskapital  pdf 
Sampension Livsforsikring A/S  21.06.2021  Sammenskrivning af det anmeldte teknisk grundlag  pdf
  09.07.2021  Nye gruppeforsikringer samt opdaterede prisparametre  pdf 
  14.12.2021  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
  14.12.2021  Opdeling af kontributionsrentegruppe samt tilskrivning af investeringsafkast til risiko- og omkostningsgrupper   pdf 
  15.12.2021  Bonussatser fra 1. januar 2022 pdf 
  15.12.2021  Levetidsforventninger i tegningsgrundlag pdf 
  15.12.2021  Anmeldelse af bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
Skandia Link Livforsikring A/S 28.04.2021  Sammenskrevet teknisk grundlag ultimo 2020 og primo 2021 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejde med Forende Gruppeliv   pdf 
  28.04.2021  Sammenskrevet teknisk grundlag ultimo 2020  pdf 
Topdanmark Livsforsikring A/S 08.03.2021  Realiseret risikoforrentning for 2020  pdf 
  08.03.2021  Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31.12.2020  pdf 
  05.05.2021  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen  pdf 
  30.06.2021  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pr. 30-06-2021  pdf 
  01.07.2021  Ny grundlagsrente til beregningsgrundlagene vedrørende gennemsnitsrente og markedsrente pdf 
  15.07.2021  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen  pdf 
  15.07.2021  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  30.12.2021  Afskaffelse af salgsomkostningsresultat vedrørende gennemsnitsrente pdf 
  30.12.2021  Anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf
  30.12.2021  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2022 pdf 
  30.12.2021  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf 
Tryg Livsforsikring A/S 05.01.2021  Sammenskrevet teknisk grundlag 2020 af 5/01-2021  pdf
  08.03.2021  Den realiserede risikoforrentning for 2020  pdf 
  01.06.2021  Justerede præmiesatser pdf 
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S  01.03.2021  Anmeldelse af ændrede omkostningssatser for visse forsikringer omfattet af bonusrelativ i tilknytning til beregningsgrundlagene NP 16G og NP16GA samt ændrede omkostningssatser for visse forsikringer på beregningsgrundlaget NP16M pdf
  16.03.2021  Anmeldelse af realiseret risikoforrentning for 2020  pdf  
  03.06.2021  Anmeldelse af ændret bonusrente fra 1. juli 2021 for forsikringer i kontributionsrentegruppe G1, G2, G3, og G4 omfattet af Bonusregulativ for NP16G og NP16GA pdf 
  15.06.2021  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  15.06.2021  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
  30.06.2021  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant" pdf 
  30.06.2021  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  01.10.2021 Anmeldelse af ændrede regler for kompensation af eventuelt flyttegebyr i forbindelse med overførsler fra andre pensionsleverandører   pdf 
  01.10.2021  Anmeldelse af visse satser i tilknytning til VækstPension omfattet af pensionsbeskatningslovens §53A indtegnet og betjent via selskabets hjemmeside  pdf 
  22.12.2021  Ændring af hændelsesbaserede gebyrer  pdf 
  22.12.2021  Anmeldelse af nye beregningsgrundlag for gennemsnitsrenteproduktet HøjrentePension  pdf 
  22.12.2021  Anmeldelse af ændringer til beregningsgrundlaget NP16M og satser for 2022 i tilknytning hertil  pdf 
  22.12.2021  Anmeldelse af ændring til regelsæt for selskabets kontributionsgruppeinddeling  pdf 
  22.12.2021  Anmeldelse af ændringer til regelsæt for risikoforrentning samt forventet resultat for risikoforrentningen for 2022  pdf 
  22.12.2021  Bonussatser for 2021-2022 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv. pdf 
  22.12.2021  Ændring af hændelsesbaserede gebyrer  pdf 
  22.12.2021  Anmeldelse af bonussatser for 2022 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og i tilknytning til bonusregulativ for beregningsgrundlagene NP16G, NP16GA, V22G og V22GA  pdf
  29.12.2021  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  29.12.2021  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  29.12.2021  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III   pdf 

 

Senest opdateret 19-05-2022