Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2019

31-12-2019

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension livsforsikringsaktieselskab 31.01.2019 2. orden risikopræmier ved død i G82 pdf
  06.03.2019 Realiseret risikoforrentning for 2018 pdf
  30.04.2019  Genforsikring fra 1. maj 2019 pdf
  29.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.08.2019 Rentekurve ved opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser pdf
  30.09.2019 Rentesats for AP Loyalitetsbonus gældende fra 30. september 2019 pdf
  29.10.2019  Præcisering af fordelingsregler for udlodning af AP Loyalitetsbonus   pdf 
  18.12.2019  Depotrenter for 2020  pdf 
  20.12.2019  Stop loss satser  pdf 
  20.12.2019  2. ordens risikopræmier ved død G82 for 2020  pdf 
  20.12.2019  Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink  pdf 
  20.12.2019  Gruppeliv mv. 2020  pdf 
  20.12.2019  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser  pdf 
  20.12.2019  Risikoforrentning for 2020  pdf 
  20.12.2019  Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2020  pdf 
  20.12.2019  NetLink - opdatering af dødelighed pdf
  20.12.2019 Vederlag AP NetLink 2020 pdf
Danica Pensionsforsikring A/S 08.01.2019 Markedsrenteprodukterne Danica Balance og Danica Link pdf 
  05.02.2019 Tariferingsgrundlag, kontogrundlag og retirement grundlag for Tidspension pdf 
  05.02.2019  Omkostningssatser, Tidspension pdf
  08.02.2019 Betaling til egenkapitalen Danica Pensionsforsikring 2018 pdf
  29.03.2019 Teknisk grundlag m.v. samt satser for Danica Pensionsforsikring pdf
  26.06.2019 Tilføjelse til Teknisk Grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Danica Pension, livsforsikringsaktieselskab 08.02.2019  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension 2018 pdf
  29.03.2019 Risikosatser ved død pdf
  28.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.10.2019 Sats for renten i Pensionskontoen, Tidspension pdf 
  29.11.2019 Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf
  20.12.2019  Overskudspolitik for 2020 vedrørende bestanden fra det oprindelige Danica Pension  pdf 
  20.12.2019  Satser for opgørelse af livforsikringshensættelserne i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  20.12.2019  Parametre for invaliditet til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2019  Bonussatser for 2019-2020 for den del af bestanden. som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2019  Omkostningssatser  pdf 
  20.12.2019  Omkostningssatser for Link og Balance i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  20.12.2019  Omkostningssatser for Tidspension i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  20.12.2019  Omkostningssatser for Traditionel i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  20.12.2019  Parametre for reaktiveringssandsynlighed til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2019  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2019  Omkostningssatser vedr. opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2019  Overskudspolitik for 2020 vedrørende bestanden fra det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  20.12.2019  Parametrene for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf
  20.12.2019  Parametre for IBNR for Link og Balance i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 06.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  20.12.2019  Bonusrente for 2019 og præcisering af regler for opgørelse af IBNR- og RBNS-hensættelser  pdf 
  20.12.2019  Principper for genforsikring  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 13.03.2019 Realiseret betaling til egenkapitalen for 2018  pdf
  29.03.2019 Teknisk grundlag for Plusliv pdf
  30.04.2019  Bonussatser fra og med 1. maj 2019 pdf
  14.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  05.07.2019 Ændring af selskabets markedsværdisatser til opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  30.09.2019 Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rate forsikringer på L66 4,5 % beregningsgrundlaget pdf 
  01.02.2019 Tilslutning til branchens fælles principper for leverandørskifte  pdf 
  01.11.2019 Nyt tegningsgrundlag fra 31. december 2019  pdf
  30.11.2019  Principper og satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser i Alm. Brand Liv og Pension pdf 
  06.12.2019  Bonussatser for 2019-2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  09.12.2019  Ændring til bonusregulativ fra og med 1. januar 2020  pdf 
  20.12.2019 Bonussatser for 2019-2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.12.2019 Principper for betaling til egenkapitalen for 2020 pdf
  20.12.2019 Bonussatser gældende fra og med 1. januar 2020 pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S 03.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  08.03.2019 Den realiserede risikoforrentning for 2018 pdf
  05.07.2019 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. august 2019  pdf
  20.09.2019  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. oktober 2019  pdf 
  13.12.2019 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2020 pdf
  13.12.2019  2. ordens satser i gennemsnitsrenteordningen gældende fra 1. januar 2020  pdf 
  13.12.2019 Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2020  pdf 
  13.12.2019  Satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente  pdf
  13.12.2019  Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2020  pdf 
  13.12.2019  Ændring af teknisk grundlag for gruppelivforsikringer gældende fra 1. januar 2020  pdf 
Lærernes Pension  14.05.2019  Realiseret Risikoforrentning for 2019  pdf 
    Teknisk grundlag for Lærernes Pension  pdf 
  16.12.2019  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  16.12.2019  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension  pdf 
  16.12.2019  2. ordenssatser gældende fra 1. januar 2020  pdf 
  16.12.2019  Rentegruppernes kollektive bonuspotentiale på privattegnede ordninger  pdf 
  18.12.2019  Ændring af IBNR-faktor til opgørelse af IBNR-reserven  pdf 
Norli Pension Livsforsikring A/S 26.03.2019 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. marts 2019 pdf
  26.03.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018 og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2018  pdf
  03.05.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
   18.12.2019 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2019  pdf 
  19.12.2019  Bonussatser gældende fra 1. januar 2020  pdf 
  19.12.2019  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat  pdf 
  20.12.2019  Satser til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen fra 31.12.2019  pdf 
Pensam Liv, Forsikringsaktieselskab  22.02.2019  Tillæg til risikoforrentning  pdf 
  22.03.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.03.2019  Opdatering af det tekniske grundlag PSUNI  pdf 
  29.07.2019  Ændring til grundlagene PS90, PS92 og PS93  pdf 
  29.07.2019  Ændring til grundlaget PSUNI  pdf 
  26.08.2019  Anden ordens satser for invaliditet gældende fra 01.09.2019 for pensionskonceptet Fleksion  pdf 
  18.12.2019  Anden ordens satser for året 2020 samt en tilpasning vedrørende kontributionsgrupper  pdf 
  18.12.2019  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
  18.12.2019  Satser vedrørende risikoforrentning  pdf 
  18.12.2019  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikring i 2020  pdf 
  20.12.2019  Regulativ for særlige bonushensættelser  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 04.03.2019 Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2018 pdf
  08.03.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018 pdf 
  26.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  18.12.2019  Ændret omkostningssats for visse alderspensionister  pdf 
  18.12.2019  Overskudspolitik  pdf 
  18.12.2019  Satser for forsikringsklasse II  pdf 
  18.12.2019 Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2019 pdf
  18.12.2019 Bonussatser for forsikringsklasse I pdf
  18.12.2019 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2020 pdf
PFA Pension, forsikringsaktieselskab 31.01.2019 Ændringer vedr. KundeKapital (rettelser)  pdf
  31.01.2019 Justering af gebyrer (ændring af teknisk grundlag) pdf
  31.01.2019 Rettelser vedr. anmeldelse af konvertering af ydelser på gennemsnitsrentepolicer mv. pdf
  01.03.2019 PFA Plus - Udvidelse af faginvaliditet til erhvervspiloter pdf 
  14.03.2019 Nedskrivning af skyggekonto  pdf 
  20.03.2019 Reduktion af VA-tillæg pdf
  31.03.2019 Justering af risikoforrentning i rentegruppe 1 og 2 pdf
  29.05.2019 PFA Plus - Omkostninger for mæglerbetjente pensionskunder uden firmapensionsordning pdf
  26.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  28.06.2019 PFA Plus - Ændring vedr. RBNS-hensættelser pdf
  28.06.2019 PFA Plus - Kundekapital på aldersopsparing pdf 
  28.06.2019 Justering af markedsværdigrundlag vedrørende kollektive ægtefælledækninger pdf
  26.08.2019 Ikke-negativt VA-tillæg pdf
  30.08.2019 PFA Plus - Dækning 911 og 913 pdf
  01.11.2019  Konvertering af ydelser på fripolicer uden invalidedækninger mv. i gennemsnitsrente til U17 pdf 
  01.11.2019  Engangsbonus ved overførsel af PFA Plus Profil G til markedsrente  pdf 
  20.12.2019  Justering af gebyrer  pdf 
  20.12.2019  Prisjustering på forsikringer solgt gennem Letpension  pdf 
  20.12.2019  Priser og omkostninger på forsikringsprodukter samt omkostninger på opsparingsprodukter solgt gennem LB Forsikring A/S  pdf 
  20.12.2019 PFA Plus - Grundlag for udbetaling og udbetalingssikring pdf
  31.12.2019  Opdatering af hensættelsesgrundlag  pdf 
PKA+ Pension, forsikringsselskab  11.03.2019  Kontorente for 2. kvartal 2019 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  11.03.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018 og anmeldelse af udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2018 vedrørende egenkapitalen samt særlige bonushensættelser af type B.  pdf 
  12.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  12.06.2019  Kontorente for 3. kvartal 2019 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  30.09.2019  Gruppelivssatser samt omkostningsloft for markedsrenteordninger  pdf 
  20.12.2019  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af basiskapital  pdf 
  20.12.2019  Kontorente gældende fra 1. januar 2020 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  20.12.2019 Satser for Bonusregulativ pdf
  20.12.2019  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Sampension Livsforsikring A/S 17.01.2019 Tilføjelse til teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  29.05.2019 Depotrente i højrentegruppen pdf
  25.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  15.08.2019 Allokering af ufordelte midler pdf
  23.09.2019 Forlængelse af garantiperiode på livrente  pdf 
  20.12.2019  Bonussatser for 2019-2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2019 Gundlagskonvertering pdf
  23.12.2019 Udbetalingsperiode for bonuskapital pdf
  23.12.2019 Overskudsregler fra 1. januar 2020  pdf
  23.12.2019 Levetidsforventninger i tegningsgrundlag pdf
  23.12.2019 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf
  23.12.2019 Bonussatser fra 1. januar 2020 pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 17.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag for gruppelivsforsikring pdf
  17.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  18.01.2019 Ændrede satser og udvidelse af modellen til opgørelse af IBNR+RBNS pdf
  13.03.2019  Rettelse af dødelighed på udbetalingsgrundlaget 2019 pdf
  04.06.2019 Sats for Skandia Safe og dødelighed og rente for aktuelle invalide pdf
  30.09.2019  Sats for andel af afkast fra risikofyldte aktiver til opskrivning af garantien i Skandia Safe  pdf 
  20.12.2019 Satser gældende fra 1. januar 2020 pdf
  20.12.2019 Satser gældende fra 8. februar 2019 pdf
  20.12.2019 Bonussatser for 2019-2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.12.2019 Principper og satser for genforsikring, der dækker fra 1. januar 2020 pdf
  20.12.2019 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2019 pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 01.02.2019 Regulativ for investeringer i beregningsgrundlag vedrørende markedsrenteprodukter pdf 
  01.02.2019 Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf
  11.03.2019 Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31.12.2018  pdf 
  11.03.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018  pdf
  05.04.2019 Ændringer til beregningsgrundlaget vedrørende gennemsnitsrente pdf
  05.04.2019 Ændring af bonusregulativ for gennemsnitsrenteforsikringer pdf
  05.04.2019 Ændringer til beretningsgrundlaget vedrørende markedsrente pdf
  28.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  17.10.2019  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  20.12.2019  Anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  20.12.2019  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2020  pdf 
  20.12.2019  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer   pdf 
  20.12.2019  Model og parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen  pdf 
Tryg Livsforsikring A/S 14.06.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.12.2019  Ændret markedsværdigrundlag  pdf 
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S 28.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.01.2019 Ændringer til bonusregulativ i tilknytning til beregningsgrundlaget NP16G pdf
  08.02.2019  Realiseret risikoforrentning for 2018 pdf 
  20.03.2019 Ændringer til helbredsregler i tilknytning til beregningsgrundlagene NP16G, NP16GA og NP16M pdf 
  20.03.2019 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16G  pdf 
  20.03.2019 Nyt beregningsgrundlag NP16GA pdf 
  20.03.2019 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16M  pdf 
  10.04.2019 Bonussatser i bonusregulativet i tilknytning til beregningsgrundlagene NP16G og NP16GA pdf
  22.05.2019 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16M pdf 
  31.05.2019 Udvidede muligheder for "DinKapital" pdf
  14.06.2019  Ændrede omkostningssatser for visse forsikringer omfattet af bonusregulativ i tilknytning til beregningsgrundlagene NP16G og NP16GA samt ændrede omkostningssatser for visse forsikringer på beregningsgrundlaget NP16M pdf
  28.06.2019 Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf
  30.09.2019  Anmeldelse af ændret bonusrente fra 1. oktober 2019 for forsikringer i kontributionsrentegruppe G1, G2, G3 og G4 omfattet af Bonusregulativ I eller Bonusregulativ for NP16G og NP16GA  pdf 
  20.12.2019  Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikring omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf
  20.12.2019 Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III. pdf
  20.12.2019 Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf
  20.12.2019 Forventet resultat for risikoforrentningen for 2020 pdf
  20.12.2019  Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf
  20.12.2019  Satser for 2020 i tilknytning til beregningsgrundlagene (NP16M, NL2011, NL2002, TI87 og TIU98) og tilhørende bonusregulativer for unit-linked forsikringer  pdf 
  20.12.2019  Bonussatser for 2020 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og i tilknytning til bonusregulativ for beregningsgrundlagene NP16G og NP16GA  pdf 
  20.12.2019 Bonussatser for 2019-2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf


Engangsbonus ved overførsel fra PFA Plus Profil G til markedsrente 

 

Senest opdateret 31-12-2019