Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2018

31-12-2018

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab 30.01.2018 Udlodning af AP Loyalitetsbonus pdf 
  07.02.2018 Det beregningsmæssige kontributionsprincip pdf 
  09.03.2018 Individuelt tegnede forsikringer uden opsparing pdf 
  29.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  04.09.2018 Opdateret jobskifteaftale  pdf
  20.09.2018 Sammenlægning af rentegrupper under kontribution pdf
  04.12.2018 Fordelingen af opsparing, frigjort ved død pdf
  04.12.2018 Risikopræmier ved død i udbetalingsmodel med garanti pdf 
  21.12.2018 Udlodning ad AP Loyalitetsbonus pdf 
  21.12.2018 Gruppeliv mv. 2019 pdf
  21.12.2018 AP Stabil og markedsrente - ændring af dødelighed  pdf
  21.12.2018  AP NetLink 19 Unisex - opdateret dødelighed for garanterende aktuelle bestand i AP NetLink  pdf
  21.12.2018 Rentesats for AP Loyalitetsbonus for 2019  pdf
  21.12.2018 2. ordens risikopræmier ved død i udbetalingsmodellerne pdf
  21.12.2018 Depotrenter for 2019 pdf
  21.12.2018 Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink pdf
  21.12.2018 Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2019 pdf
  21.12.2018 Vederlag AP NetLink 2019 pdf
  21.12.2018 Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser pdf
  21.12.2018 Risikoforrentning for 2019 pdf
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 19.02.2018 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2017 pdf
  17.04.2018 Tilføjelse af Teknisk Grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.06.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  02.07.2018 Overskudspolitik for 2018 pdf
  28.12.2018 Ugaranteret ydelse i Traditionel Pension pdf 
  28.12.2018  Principper for genforsikring pdf
  28.12.2018 Risikosatser ved død pdf
  28.12.2018 Overskudspolitik for 2019 pdf
  28.12.2018 Ændring i livrenteprodukt i Danica Pension Traditionel pdf
  28.12.2018  Parametre for reaktiveringssansynlighed til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  28.12.2018 Bonussatser for 2018-2019 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2018 Opdatering af bonusregulativet for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2018 Ændring af bonussats for risikogruppe Privat pdf 
  28.12.2018 Omkostningssatser pdf
  28.12.2018 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf 
  28.12.2018  Parametre for invaliditet til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  28.12.2018 Parametre for genkøb og omskrivning til fripolicer til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  28.12.2018 Ændring af fortjenstmargen for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
Danica Pensionsforsikring A/S 11.07.2018  Principper og satser for opgørelse af livsforsikringshensættelserne pdf
  13.07.2018 Kontogrundlag for delbestanden Tidspension pdf
  28.12.2018 Ændring af fortjenstmargen for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2018 Satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  28.12.2018 Omkostningssatser, Link  pdf
  28.12.2018 Betaling for 101% dødsfaldsdækning i markedsrente pdf 
  28.12.2018 Nye tegningsgrundlag i Traditionel Pension pdf 
  28.12.2018 Bonussatser for 2018-2019 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  28.12.2018 Opdatering af bonusregulativet for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2018  Risikopræmieberegning i Pension Traditionel pdf 
  28.12.2018 Principper og genforsikring pdf
  28.12.2018 Overskudspolitik pdf
  28.12.2018 Omkostningssatser, Tidspension  pdf
  28.12.2018 Omkostningssatser, Traditionel pdf
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II 29.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  21.12.2018 Bonusrente for 2018 pdf
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 30.01.2018 Opgørelse af realiseret resultat pdf
  08.03.2018 Realiseret risikoforrentning for 2017 pdf
  10.04.2018 Tilføjelse til Teknisk Grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  13.06.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  12.09.2018 Specificering af regler for tilbagekøb som følge af overførelse til andet pensionsselskab pdf
  18.09.2018 Ændring af forudsætninger for tilbagekøb og fripolice i beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  28.09.2018  Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  28.09.2018  Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % beregningsgrundlaget  pdf 
  21.11.2018  Nye livrentegrundlag pr. 1. januar 2019 pdf
  21.12.2018 Bonussatser gældende fra og med 1. januar 2019 pdf
  21.12.2018 Principper for betaling til egenkapitalen for 2019 pdf
  21.12.2018 Ændring af selskabets markedsværdisatser for dødelighed og forventede levetidsforbedringer pdf
  21.12.2018 Bonussatser for 2018-2019 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forende Gruppeliv pdf
  21.12.2018 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2018 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S 25.01.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  09.03.2018 Den realiserede risikoforrentning for 2017 pdf
  23.03.2018  Ændret risikoophør vedrørende gruppeliv gældende fra 1. april 2018 pdf
  23.03.2018 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. april 2018 pdf
  23.03.2018 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. april 2018 pdf 
  29.08.2018 Revideret udgave af jobskifteaftalen pdf
  20.12.2018  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2019 pdf
  20.12.2018 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2019  pdf
  20.12.2018 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2019 pdf
  20.12.2018 Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2019 pdf
  20.12.2018  Satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente pdf
Lærernes Pension  22.03.2018  Realiseret risikoforrentning for 2017  pdf 
  22.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  14.12.2018  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for lærernes Pension  pdf 
  18.12.2018  2. ordenssatser gældende fra 1. januar 2019 inkl. redaktionel ændring  pdf 
  19.12.2018  Rentegruppernes kollektive bonuspotentiale på privattegnede ordninger  pdf 
  19.12.2018  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 01.02.2018 Regler i forbindelse med tilbagekøbskampagne for små forsikringer i gennemsnitsrente pdf
  26.02.2018 Realiseret risikoforrentning for 2017 pdf
  20.04.2018 Tilføjelse af Teknisk Grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.04.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.08.2018 Ændret bonus rente fra 1. september 2018 for forsikringer i kontributionsrentegruppe G0 omfattet af Bonusregulativ I eller Bonusregulativ for NP 16G  pdf
Norli Pension Livsforsikring A/S 20.03.2018 Realiseret risikoforrentning for 2017 og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2017 pdf
  23.03.2018 Ny afkastfordeling til kontribution pdf
  21.06.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  19.12.2018 Satser til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen pdf
  19.12.2018 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat pdf
  20.12.2018 Ændringer til fordeling af risikomargen på rentegrupper pdf
  21.12.2018 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2018 pdf
Nykredit Livsforsikring A/S 21.06.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  26.06.2018 Ændringer vedrørende gruppelivsprodukter pdf
Pensam Liv, forsikringsaktieselskab A/S  08.03.2018  Tillæg til risikoforrentning  pdf 
  31.05.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  28.09.2018  Opdateret jobskifteaftale  pdf 
  19.10.2018  Opdateret markedsværdigrundlag  pdf 
  19.12.2018  Anden ordens satser for året 2019  pdf 
  19.12.2018  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2019  pdf 
  19.12.2018  Ændringer i beregningsgrundlaget PsGrp2017  pdf 
  19.12.2018  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
  19.12.2018  Satser for risikoforrentning  pdf 
  19.12.2018  Regulativ for særlige bonushensættelser  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 02.03.2018 Realiseret risikoforrentning for 2017 pdf
  02.03.2018 Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2017 pdf
  30.04.2018  Beregning af pensioner klasse III pdf 
  29.05.2018  Markedsværdigrundlag vedrørende PKAD pdf
  29.05.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  19.12.2018 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2019 pdf
  19.12.2018 Overskudspolitik pdf
  19.12.2018  Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2018 pdf
  19.12.2018 Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf 
  19.12.2018 Bonussatser for forsikringsklasse I pdf
  19.12.2018 Satser forsikringsklasse III pdf
  19.12.2018 Markedsværdigrundlag PKAD pdf
PKA+ Pension, forsikringsselskab A/S 30.01.2018 Tilføjelser og ændringer af teknisk grundlag i forbindelse med ny produktsammensætning pdf
  13.03.2018  Kontorente for 2. kvartal 2018 for "MERE-I-RENTE pension"  pdf 
  13.03.2018  Realiseret risikoforrentning for 2017 og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggepension pr. 31.12.2017  pdf 
  27.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.09.2018  Administrationsomkostninger for hvilende markedsrenteordninger og dødelighed i beregningsgrundlaget for markedsrente  pdf 
  17.09.2018  Kontorente for 4. kvartal 2018 samt for 3. kvartal 2018 for "MERE-I-RENTE Pension". pdf 
  21.12.2018  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf 
  21.12.2018  Tilføjelser og korrektioner af teknisk grundlag i forbindelse med ny produktsammensætning  pdf 
  21.12.2018  Kontorente for 1. kvartal 2019 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  21.12.2018  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  21.12.2018  Satser for Bonusregulativ  pdf 
PFA Pension, forsikringsaktieselskab 01.03.2018 Konvertering af ydelser på gennemsnitsrentepolicer uden løbende præmier til to nye fælles beregningsgrundlag mv. pdf 
  13.03.2018 Nedskrivning af skyggekonto pdf
  13.03.2018 Satser for præmieomkostninger og invaliditet for forsikringer overdraget fra PFA Soraarneq pdf 
  13.03.2018 Satser for risikoforrentning mv. pdf
  26.04.2018  PFA Plus - Omkostninger ved profilskift pdf
  26.04.2018  Justerede antagelsesregler pdf
  26.04.2018  Afvikling af katastrofegenforsikringsdækning pdf 
  28.05.2018  PFA Plus - PFA Valgfri (nyt investeringskoncept)  pdf 
  29.06.2018  Præciseringer og rettelser i teknisk grundlag vedr. PFA Plus pdf
  29.06.2018 Beregningsregler ved policeændringer pdf
  29.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  06.07.2018 Ændringer af satser for risikomargen samt mindre præciseringer vedr. opgørelse af hensættelser pdf
  31.08.2018 Justering af markedsværdigrundlag pdf
  28.09.2018 Justering af overførselstillæg pdf
  31.10.2018 Præciseringer og rettelser i teknisk grundlag vedr. PFA Plus pdf
  16.11.2018 Justering af satser vedr. fortjenstmargen pdf
  30.11.2018 Teknisk ændring af beregningsgrundlaget U17 0,5 % og sammenlægning af kontributionsgrupper  pdf
  21.12.2018 Ændring vedr. KundeKapital pdf 
  21.12.2018 PFA Plus - Udbetalingsgrundlag 2019 pdf
  21.12.2018 PFA Plus - Nye dækninger til opsparingssikring pdf
  21.12.2018  Justering af gebyrer pdf
  21.12.2018 Justering af markedsværdigrundlag pdf
  21.12.2018 Prisjustering på forsikringer solgt gennem Letpension pdf 
Sampension Livsforsikring A/S 28.06.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.10.2018 Udvidelse af kontributionsgrupper med private ordninger pdf 
  20.12.2018 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.12.2018 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  20.12.2018  Bonussatser for 2018-2019 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  20.12.2018  Bonussatser fra 1. januar 2019 pdf
  20.12.2018 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf
  20.12.2018 Komplementær forsikring - arbejdssundhedsforsikring pdf
  21.12.2018 Ændring af levetidsforudsætninger i tegningsgrundlaget pdf
SEB Pensionsforsikring A/S 08.01.2018 Tariferingsgrundlag for delbestanden SEB Tidspension pdf
  13.02.2018 Betaling til egenkapitalen for 2017 pdf
  09.05.2018 Ændringer og præciseringer til betingelser for tilsagn om tilbagekøb uden afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  09.05.2018 Ændringer og præciseringer til betingelser for tilsagn om tilbagekøb uden afgivelse af helbredsoplysninger for SEB Tidspension pdf 
  14.05.2018 Satser for delbestanden SEB Tidspension pdf
  14.05.2018  Satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf 
  15.05.2018 Satser for delbestanden SEB Link pdf
  29.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 11.01.2018 Ændrede satser til opgørelse af IBNR+RBNS pdf
  01.02.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.03.2018 Realiseret risikoforrentning for 2017 og udlæg for egenkapitalens pr. 31.12.2017 pdf
  30.04.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.04.2018  Regnskabsmæssigt skøn for hensættelser til præmiefritagelse for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet med Forenede Gruppeliv pdf
  29.06.2018 Satser gældende fra 1. juli 2018 pdf
  22.08.2018 Afmelding af delbestanden Bonuspension pdf
  31.08.2018 Satser gældende fra 1. september 2018 pdf
  28.09.2018 Satser gældende fra 1. oktober 2018 pdf
  30.11.2018 Præcisering af helbredsregler og generel sanering pdf
  21.12.2018 Omkostninger for individuel opkrævning for den del af bestanden som er omfattet samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2018  Bonussatser for 2018-2019 for den del af bestanden, som er omfattet samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  21.12.2018 Tarif for dødelighed for udbetalingsgrundlaget 2019  pdf
  21.12.2018 Satser gældende fra 1. januar 2019 pdf
  21.12.2018 Ændring af fortjenstmargen for den del af bestanden, som er omfattet samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  21.12.2018 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2018 pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S  23.03.2018 Realiseret risikoforrentning for 2017 pdf
  23.03.2018 Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31.12.2017  pdf
  08.05.2018  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  29.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.12.2018 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf 
  20.12.2018 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2019 pdf
  20.12.2018 Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  28.12.2018 Maksimal forsikringssum på gruppelivsdækninger pdf
  28.12.2018 Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf
Tryg Livsforsikring A/S 28.02.2018 Justerede præmiesatser pdf
  24.09.2018 Ændret markedsværdigrundlag pdf
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S 06.11.2018 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16M pdf
  01.12.2018 Ændret opdeling af selskabets risikokontributionsgrupper pdf
  21.12.2018 Forventet resultat for risikoforrentningen for 2019 pdf
  21.12.2018 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2018 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  21.12.2018 Bonussatser for 2018-2019 for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  28.12.2018 Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S) pdf
  28.12.2018  Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og IV pdf
  28.12.2018 Satser for 2019 i tilknytning til beregningsgrundlagene (NP16M, NL2011, NL2002, TI87 og TIU98) og tilhørende bonusregulativer for unit-linked forsikringer pdf
  28.12.2018 Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf
  28.12.2018 Bonussatser for 2019 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og satser i tilknytning til beregningsgrundlaget NP16G og tilhørende bonusregulativ pdf

 

Senest opdateret 31-12-2018