Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2017

31-12-2017

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension livsforsikringsaktieselskab  26.01.2017  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser pdf
  30.03.2017 Realiseret risikoforrentning for 2016 pdf 
  28.04.2017  Genforsikring fra 1. maj 2017  pdf 
  16.06.2017 AP Loyalitetsbonus pdf
  30.06.2017  Flyt af reserve fra forsikringsdækninger i FK I til opsparing i AP NetLink  pdf
  30.06.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  07.11.2017 Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink pdf
  08.11.2017 Ændret udtrædelsesvederlag AP NetLink 2017 pdf 
  22.12.2017 AP Stabil og markedsrente - omregningsrenter, ændring af dødelighed og regulering af vederlag pdf
  22.12.2017 Gruppeliv 2018 pdf 
  22.12.2017 Vederlag AP NetLink 2018 pdf
  22.12.2017 Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2018 pdf
  22.12.2017 Ændring af dækningsudløb for Gruppeliv - kollektiv børnerente pdf
  22.12.2017  AP Loyalitetsbonus pdf
  22.12.2017  Rentesats for AP Loyalitetsbonus for 2018 pdf
  22.12.2017  Depotrenter for 2018 pdf
  22.12.2017 Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser pdf 
  22.12.2017 Ændring af gruppelivstarif og sikkerhedstillæg  pdf 
  22.12.2017  Risikoforrentning for 2018 pdf
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 01.02.2017 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2016 pdf
  31.03.2017 Flytning af policer mellem risiko- og omkostningsgrupper pdf
  31.03.2017  Parametre for invaliditet til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  31.03.2017  Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf
  30.06.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  29.12.2017  Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter børnerente omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  29.12.2017 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf 
  29.12.2017 Omkostningssatser pdf
  29.12.2017 Omkostningssatser vedr. opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  29.12.2017 Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  29.12.2017  Ændring af bonussats for risikogruppen Privat pdf
  29.12.2017 Ændring af bonussats for risikogruppe Firma pdf 
  29.12.2017 Overskudspolitik for 2018 pdf
  29.12.2017 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
  29.12.2017 Bonussatser for 2017-2018 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  29.12.2017 Principper og parametre for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  29.12.2017 Principper for individuel genforsikring pdf
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 28.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  22.12.2017  Bonusrente for 2017  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 02.01.2017 Bonussatser for 2016-2017 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  08.03.2017 Realiseret risikoforrentning for 2016 pdf
  30.03.2017 Bonussatser på omkostninger gældende fra 1. april 2017 pdf
  31.05.2017 Ændring af beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  09.06.2017 Nye regler for HIV-attest samt ændring i andersgrænser for dødsfalds-afhængige grundformer gældende fra 12. juni 2017  pdf
  23.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  25.09.2017 Nye attestgrænser, gruppeinddeling samt beregning af risikosum gældende fra 25. september 2017 pdf
  19.10.2017 Ændring af selskabets markedsværdisatser for dødelighed og forventede levetidsforbedringer pdf
  20.10.2017 Ændring af beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  14.12.2017 Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % beregningsgrundlaget pdf
  19.12.2017 Bonussatser gældende fra 1. januar 2018 pdf
  19.12.2017 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  19.12.2017 Opdatering af Teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter børnerente omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  19.12.2017 Bonussatser for 2017-2018 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  19.12.2017 Risikoforrentning 2018 pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S  07.02.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.03.2017 Den realiserede risikoforrentning for 2016 pdf
  20.06.2017 Overskudsdisponering gældende for 2017 pdf
  30.11.2017 Anmeldelse af ekstraordinær udlodning af bonus i gennemsnitsrente pdf 
  21.12.2017  Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2018 pdf
  21.12.2017 Anmeldelse af 2. ordens satser gældende fra 1. januar 2018  pdf
  21.12.2017  Satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente  pdf
  21.12.2017 Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2018 pdf 
  21.12.2017 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2018 pdf
Lærernes Pension  02.05.2017  Realiseret risikoforrentning for 2016  pdf 
  01.06.2017  Teknisk grundlag for Lærernes pension  pdf 
  20.12.2017  2. ordenssatser gældende fra 1. januar 2018  pdf 
  20.12.2017  Indførelse af sum ved ressourceforløb  pdf 
  20.12.2017  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser  pdf 
  20.12.2017  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension  pdf 
  21.12.2017  Ændring af beregning og fordeling af det realiserede resultat  pdf 
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 28.02.2017 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16G pdf
  24.03.2017 Realiseret risikoforrentning for 2016 pdf
  02.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  22.06.2017  Ændringer til reglerne for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2017 samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2017 pdf
  22.06.2017  Ændret opdeling af selskabets rentekontributionsgrupper pdf
  18.08.2017 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16G pdf
  18.08.2017 Ændringer til beregningsgrundlaget NP16M pdf
  15.12.2017 Satser for 2018 i tilknytning til beregningsgrundlagene (NP16M, NL2011, NL2002, TI87 og TIU98) og tilhørende bonusregulativer for unit-linked forsikringer pdf 
  15.12.2017 Bonussatser for 2018 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og satser i tilknytning til beregningsgrundlaget NP16G og tilhørende bonusregulativ pdf 
  20.12.2017 Regler for risikoforrentningen for 2018 samt forventet resultat for 2018 pdf
  20.12.2017 Bonussatser for 2017-2018 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.12.2017 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.12.2017 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter børnerente omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2017 Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf
  22.12.2017  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf
  22.12.2017 Ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S pdf
  30.12.2017 Ændringer til princip for genforsikring, herunder beløbsgrænser pdf
Norli Pension Livsforsikring A/S 31.03.2017 Realiseret risikoforrentning for 2016 og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2016 pdf 
  26.06.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  05.07.2017 Efter anmeldelse af satser for katastrofedækningen til brug for principper for genforsikring fra 1. juni 2015 pdf
  28.12.2017 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat pdf 
  28.12.2017 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Bonuspensionbestanden pdf
  28.12.2017  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2017 pdf
  28.12.2017 Ændring til kontributionsberegningen pdf 
  28.12.2017  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 1. januar 2018 pdf
  29.12.2017 Satser til brug for principper for genforsikring fra 1. januar 2018 pdf 
  29.12.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Nykredit Livsforsikring A/S  27.06.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Pensam liv forsikringsaktieselskab  24.02.2017  Satser og beløb vedrørende risikoforrentning  pdf 
  20.06.2017  Sammenskrivning af det samlede anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  26.06.2017  Regulativ for særlige bonushensættelser  pdf 
  07.08.2017  Regulativ for særlige bonushensættelser  pdf 
  15.12.2017  Bonusfinansierede andele tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2018  pdf 
  15.12.2017  Anden ordens satser for året 2018  pdf 
  15.12.2017  Nyt beregningsgrundlag PsGrp2017  pdf 
  15.12.2017  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 22.02.2017 Sats for belastning af depot placeret i eksternt forvaltede puljer - forsikringsklasse III pdf
  03.03.2017 Skyggekonto pr. 31. december 2016  pdf 
  03.03.2017  Realiseret risikoforrentning for 2016 pdf
  14.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  01.08.2017 Sats for belastning af depot placeret i eksternt forvaltede puljer - forsikringsklasse III pdf
  01.08.2017 Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf
  05.12.2017 Satsbilag for gruppeliv pdf
  05.12.2017 Teknisk grundlag vedrørende gruppeliv  pdf
  05.12.2017 Bonusregulativ for gruppeliv pdf
  20.12.2017 Bonusregulativ for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25 % pdf
  20.12.2017 Overskudspolitik pdf
  20.12.2017  Sats for belastning af depot placeret i eksternt forvaltede puljer - forsikringsklasse III pdf
  20.12.2017 Udbetalingskriterie for engangsbeløb ved førtidspensionering pdf
  20.12.2017 Bonusregulativ til teknisk grundlag vedrørende forsikringsklasse I pdf
  20.12.2017 Teknisk grundlag vedrørende forsikringsklasse I pdf
  20.12.2017 Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2017 pdf
  22.12.2017 Satser forsikringsklasse III pdf 
  22.12.2017 Bonussatser for forsikringsklasse I pdf
  22.12.2017 Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf
  22.12.2017 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2018 pdf
PFA Pension, forsikringsaktieselskab 16.02.2017 Nedskrivning af skyggekonto pdf
  30.06.2017  Præciseringer og rettelser i teknisk grundlag pdf
  30.06.2017  Justering og præcisering af antagelsesreglerne pdf
  30.06.2017  Justering af gebyrregler ved genkøb og overførsler pdf 
  30.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  23.10.2017 Forøgelse af risikomargen pdf 
  29.12.2017 PFA Plus - Dødeligheder mv. pdf
  29.12.2017 PFA Plus - KundeKapital i Du Investerer pdf 
  29.12.2017 Depotrente, gebyrer og foreløbig rente af Individuel KundeKapital pdf
  29.12.2017 Tilpasning af regler for fordeling af realiseret resultat og nedsættelse af satser for risikoforrentning i rentegruppe 3 og 4 for 2017 pdf
  29.12.2017 Prisjustering på forsikringer solgt gennem Letpension pdf
  29.12.2017 Justering af markedsværdigrundlag pdf
  29.12.2017 PFA Plus - Justering af omkostningssatser pdf
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab  30.06.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  29.12.2017 Justering af markedsværdigrundlag pdf
PKA+ pension, forsikringsselskab A/S  20.03.2017  Kontorente for 2. kvartal 2017 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  23.03.2017  Realiseret risikoforrentning for 2016 og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2016  pdf 
  19.06.2017  Kontorente for 3. kvartal 2017 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  19.06.2017  Sammenskrivning af det samlede anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.06.2017  Nye gruppelivsprodukter  pdf 
  11.08.2017  Inflationsfaktor  pdf 
  11.10.2017  Ændring af diskonteringsrentekurve  pdf 
  20.12.2017  Kontorente for 1. kvartal 2018 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  20.12.2017  Nye forudsætninger til prisberetning for gruppelivsprodukter  pdf 
  20.12.2017  Satser for Bonusregulativ  pdf 
  22.12.2017  Ændringer til Bonusregulativ  pdf 
  22.12.2017  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  22.12.2017  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital  pdf 
Sampension KP Livsforsikring A/S 15.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  15.12.2017 Tilslutning til branchens fælles principper for leverandørskifte pdf
  22.12.2017  Ændring af levetiden i tegningsgrundlagene i markedsrente pdf
  22.12.2017 Bonussatser for 2017-2018 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2017 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter børnerente omfattet enten af samarbejdet Forenede Gruppeliv eller af Sampension Gruppeliv pdf
  22.12.2017 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet enten af samarbejdet Forenede Gruppeliv eller ad Sampension Gruppeliv pdf
  22.12.2017 Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf
  22.12.2017 Ændring af levetiden i nytegningsgrundlaget pdf
  22.12.2017 Bonussatser fra 1. januar 2018 pdf
  22.12.2017 Ændring af udbetalingsperioden for bonuskapital pdf
SEB Pensionsforsikring A/S  10.02.2017  Betaling til egenkapitalen for 2016 pdf
  10.03.2017 Kontogrundlag for delbestanden SEB Tidspension pdf 
  30.06.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  11.08.2017 Principper for forretning af egenkapital pdf
  23.10.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Tidspension pdf 
  23.10.2017 Tariferingsgrundlag for delbestanden SEB Tidspension pdf
  24.10.2017 Kontogrundlag for delbestanden SEB Tidspension pdf
  30.11.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag for SEB Pensionsforsikring A/S pdf 
  30.11.2017  Anmeldelse af teknisk grundlag for SEB Tidspension pdf
  28.12.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Link pdf
  28.12.2017  Redaktionelle ændringer i selskabets "Konto- og Tariferingsgrundlag for SEB Tidspension" pdf
  28.12.2017 Satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
  28.12.2017  Tariferingsgrundlag for delbestanden SEB Tidspension pdf 
  28.12.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag for delbestanden SEB Link pdf
  28.12.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., samt satser pdf
  28.12.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., for Traditionel Pension pdf
  28.12.2017  Principper for betaling til egenkapital pdf
  28.12.2017  Opdatering af teknisk grundlag vedr. præmiefritagelse for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2017 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter børnerente omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2017 Bonussatser for 2017-2018 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  28.12.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Tidspension pdf
  28.12.2017 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., for SEB Tidspension  pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 03.01.2017 Satser gældende fra 1. januar 2017 pdf
  09.01.2017 Satser til beregning af IBNR+RBNS fra 31.12.2016 pdf
  16.01.2017 Opgørelse af kursværn for delstanden Bonuspension pdf 
  03.04.2017  Tarif for dødelighed- og levetidsprodukter pdf
  03.04.2017  Principper og satser for genforsikring, der dækker fra 1. januar 2017 pdf
  04.04.2017  Selskabet sammenskrevne tekniske grundlag gældende ultimo 2016, for den del af bestanden, der er omfattet af samarbejdet med Forenede Gruppeliv pdf 
  04.04.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  06.04.2017  Satser gældende fra 1. april 2017 pdf
  10.05.2017  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pr. 31. maj 2017 pdf
  10.05.2017  Realiseret risikoforrentning for 2016 og udlæg for egenkapitalen pr. 31.12.2016 pdf 
  25.10.2017 Ændring af regler for tilbagekøb af aktuelle forsikringsdele pdf
  15.12.2017 Markedsværdigrundlag - Safe samt præciseringer pdf
  20.12.2017 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2017 pdf
  20.12.2017 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for delbestanden Bonuspension ultimo 2017 pdf
  22.12.2017 Bonussatser for 2017-2018 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2017 Hensættelse til præmiefritagelse for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2017 Bonuspension kontribution pdf
  22.12.2017 Satser gældende fra 1. januar 2018 pdf
  22.12.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  29.12.2017 Tarif for invalideprodukter pdf
  29.12.2017 Opdatering af teknisk grundlag for den del af bestanden, der omfatter børnerente omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 24.03.2017 Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31.12.2016 pdf
  28.03.2017 Realiseret risikoforrentning for 2016 pdf
  03.04.2017 Omkostninger på markedsrenteprodukter pdf
  03.04.2017  Tilbagekøbs- og fripoliceregulativ og tilhørende satser pdf 
  24.04.2017  Placering af nytegning i kontributionsgrupper  pdf 
  24.04.2017  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf
  24.04.2017  Placering af nytegning i kontributionsgrupper pdf
  27.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  29.12.2017 Satsbilag til beregningsgrundlag vedrørende markedsrenteprodukter pdf
  29.12.2017 Regulativ for investeringer og teknisk konto i beregningsgrundlag vedrørende markedsrenteprodukter pdf
  29.12.2017  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2018 pdf
  29.12.2017 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  29.12.2017 Satser til bonusregulativ for gennemsnitsrenteforsikringer pdf
  29.12.2017 Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Tryg Livsforsikring A/S 03.03.2017 Præcisering i det tekniske grundlag vedr. opgørelse pr. ultimo 2016 pdf
  03.03.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  28.04.2017  Justering af præmiesatser pdf 
  28.04.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  28.09.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  28.09.2017 Ændret teknisk grundlag pdf

 

Senest opdateret 31-12-2017