Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2023

18-04-2023

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Cerestar Scandinavia’s Pensionskasse  09.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  28.03.2023  Ændret tegningsgrundlag, ændret principper for genforsikring samt endelige bonussatser for 2022  pdf 
  21.11.2023  Ændret teknisk grundlag samt foreløbige bonussatser for 2024  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  28.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag    pdf 
  18.12.2023  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi fra ultimo 2023  pdf 
Danske Banks Pensionskasse for Førtidspensionister 02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
Ford Motor Campany´s Pensionskasse 20.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag pdf 
  12.10.2023  Andret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (Pensionskasse)  02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  21.12.2023  Bidragssuspension   pdf 
  21.12.2023  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse  02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  22.11.2023  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Københavns Havns Pensionskasse  02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  17.10.2023  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Lodspensionskassen  13.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag pdf 
  22.03.2023  Ændrede satser i henhold til regulerings- og bonusregulativet  pdf 
  16.10.2023  Ændret dødelighed i opgørelsesgrundlaget  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  05.01.2023   Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  17.11.2023  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring  18.12.2023  Anmeldelse af opgørelsesgrundlag december 2023  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser  02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  10.10.2023  Ændret opgørelsesgrundlag pdf 
Pensionskassen for direktører i Sparekassen SDS  02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  01.11.2023  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse  02.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  10.10.2023  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S (Pensionsafviklingskasse)  11.07.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  10.08.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag pdf 
    Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse  05.01.2023 Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  23.03.2023  Præcisering af inflationskurve  pdf 
  04.08.2023  Præciseringer og ændrede formuleringer, samt overgang til at beregne hensættelser ud fra cashflows.  pdf 
  08.12.2023  Hensættelse til administration  pdf 
  15.12.2023  Ændret dødelighed  pdf 
  28.12.2023  Følger af ændret regnskabspraksis  pdf 
TDC Pensionskasse  21.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  22.12.2023  Justret dødelighed, omkostninger, giftesandsynligheder og hensættelser til utilregnelighedspensioneringer. Dertil præcisering af afsnit om rente- og inflationsforudsætninger   pdf 
Xerox Pensionskasse under afvikling 09.01.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  10.11.2023  Ændret teknisk grundlag  pdf 

 

Senest opdateret 20-01-2024