Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2022

31-12-2022

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Alm. brand Liv og Pension  01.07.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.11.2022 Beregningsgrundlaget for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
Cerestar Scandinavia´s Pensionskasse  04.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.03.2022  Endelige bonussatser for 2021  pdf 
  18.11.2022  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser samt foreløbige bonussatser for 2023  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  02.05.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf 
  20.12.2022  Opgørelse af pensionshensaettelser til markedsværdi fra ultimo 2022  pdf 
Danske Banks Pensionskasse for Førtidspensionister  03.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
Ford Motor Company’s Pensionskasse  04.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  02.11.2022  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (Pensionskasse) 03.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf
  21.12.2022 Bidragssuspension  pdf 
  21.12.2022  Ændret opgørelsesgrundlag pdf 
Lodspensionskassen  05.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.03.2022  Ændrede satser i henhold til regulerings- og bonusregulativet  pdf 
  31.10.2022  Ændret dødelighed i opgørelsesgrundlaget  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  04.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag    pdf 
  18.11.2022  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse 03.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  24.11.2022  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Københavns Havns Pensionskasse  07.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf
  07.01.2022 Ændret opgørelsesgrundlag (dødelighed) – opdateret  pdf 
  17.10.2022  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse  03.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  07.10.2022  Ændret opgørelsesgrundlag pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser  03.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag    pdf 
  07.10.2022  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS 03.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag    pdf 
  03.10.2022  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring 01.12.2022  Anmeldelse af opgørelsesgrundlag december 2022  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S (Pensionsafviklingskassen)  12.01.2022 Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse  07.07.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf
  30.12.2022  Ny dødelighed, opdatering af administrationsomkostninger samt ændring af inflationsantagelse pdf 
TDC Pensionskasse  04.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag    pdf 
  22.12.2022   Justeret dødelighed, omkostninger og hensættelse til utilregnelighedspensioneringer  pdf 
Xerox pensionskasse under afvikling  04.01.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag     pdf
  11.11.2022 Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser samt bonusrente for 2023 for eventuelle med-lemmer  pdf

 

Senest opdateret 31-12-2022