Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2019

10-10-2019

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Cerestar Scandinavia's Pensionskasse  18.03.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.03.2019  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  18.03.2019  Endelige bonussatser for 2018  pdf 
  04.10.2019  Foreløbige bonussatser for 2020  pdf 
  04.10.2019  Ændre dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  27.03.2019  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo marts 2019  pdf 
  02.05.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2019  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2019  pdf 
Danske Banks Pensionskasse for Førtidspensionister  02.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Ford Motor Company's Pensionskasse  23.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.03.2019  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  09.10.2019  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (Pensionskasse)  02.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.06.2019  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
  17.12.2019  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse  02.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.08.2019  Ændret opgørelsesgrundlag (ny dødelighed)  pdf 
  29.11.2019  Ændret opgørelsesgrundlag (ny dødelighed)  pdf 
Københavns havns pensionskasse  02.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.06.2019  Ændret opgørelsesgrundlag (Realisationsrisiko)  pdf 
  30.10.2019  Ændret opgørelsesgrundlag (Dødelighed)  pdf 
Lodspensionskassen  29.05.2019  Det tekniske grundlag  pdf 
  11.12.2019  Ændret dødelighed i opgørelsesgrundlaget  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse 26.03.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  29.03.2019  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  22.10.2019  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring  29.11.2019  Opgørelsesgrundlag november 2019  pdf 
  19.12.2019  Opgørelsesgrundlag december 2019  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser  02.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.12.2019  Ændret opgørelsesgrundlag (ny lovgivning og opdateret dødelighed)  pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS  02.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  29.03.2019  Ændret margener i opgørelsesgrundlag  pdf 
  02.10.2019  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse 02.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.12.2019  Ændret opgørelsesgrundlag (ny lovgivning og opdateret dødelighed)  pdf 
Pensionskassen for Tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis  02.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S (Pensionsafviklingskassen)  29.05.2019  Rettelse til anmeldelse af teknisk grundlag fra 31. december 2018  pdf 
  29.05.2019  Principper for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  25.06.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse     15.01.2019 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.06.2019  Sikkerhedstillæg erstatter hensættelse til realisationsrisiko  pdf 
  30.12.2019  Ny dødelighed  pdf 
TDC Pensionskasse  15.01.2019  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2019  Justeret dødelighed, omkostninger og utilregnelighedspensioneringer, samt præciseret hensættelse til optjent, men ikke effektueret regulering. pdf 
Xerox Pensionskasse under afvikling  01.03.2019  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  13.12.2019  Ændret grundlaget for beregning af pensionshensættelser samt bonusrente for 2020 for eventuelle medlemmer pdf 

 

Senest opdateret 13-01-2020