Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2018

16-01-2018

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Cerestar Scandinavia's Pensionskasse 12.03.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  12.03.2018  Endelige bonussatser for 2017  pdf 
  12.03.2018  Ændret teknisk grundlag  pdf 
  30.11.2018  Foreløbige bonussatser for 2019  pdf 
  30.11.2018  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  04.05.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  14.12.2018  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2018  pdf 
Danske Banks Pensionskassen for Førtidspensionister  02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
Ford Motor Company's Pensionskasse  22.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  10.10.2018  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (pensionskasse) 02.01.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag Pdf
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse 02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  28.11.2018  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Københavns Havns Pensionskasse  02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  30.12.2018  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  06.04.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.11.2018  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring  15.12.2018  Opgørelsesgrundlag december 2018  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser  02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  19.12.2018  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS  02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  02.10.2018  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse  02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  19.12.2018  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Tjenestemænd i det Classenske Fideicommis (Afviklingskasse) 02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S (Pensionsafviklingskassen)  09.07.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  31.12.2018  Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse  03.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  28.12.2018  Ny dødelighed  pdf 
TDC Pensionskasse  04.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  Pdf 
  17.12.2018  Hensættelse til yderligere utilregnelighedspensioneringer i 2018  pdf 
  28.12.2018  Justeret dødelighed og omkostninger samt utilregnelighedspensioneringer  pdf 
Xerox Pensionskasse under afvikling 18.05.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  11.10.2018  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  17.12.2018  Bonusrente for 2019 for eventuelle medlemmer  pdf 
  17.12.2018  Ændret grundlag for beregning på pensionshensættelser for opsatte medlemmer  pdf 

 

Senest opdateret 15-07-2019