Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2017

02-01-2017

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
An/s Gudenaacentralens Pensionsafviklingskasse 02.01.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
Cerestar Scandinavia's pensionskasse  13.03.2017  Endelige bonussatser for 2016  pdf 
  13.03.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.11.2017  Foreløbige bonussatser for 2018  pdf 
  20.11.2017  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  26.01.2017  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2016  pdf 
  12.06.2017  Det samlede tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2017  Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2017  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2017  pdf 
  20.12.2017  Ændring af inflationstakst  pdf 
Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister  02.01.2017 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  31.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Ford Motor Company's Pensionskasse  27.03.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  10.10.2017  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (Pensionskasse)  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  28.03.2017  Ændret tegningsgrundlag   pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.11.2017  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
  30.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag 2  pdf 
Københavns Havns Pensionskasse  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag pdf 
  30.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag 2  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  06.04.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  16.11.2017  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S (Pensionsafviklingskasse)  22.06.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring  31.03.2017  Opgørelsesgrundlag marts 2017  pdf 
  13.10.2017  Opgørelsesgrundlag oktober 2017  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
 

31.12.2017

Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
  31.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag 2  pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  08.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
  19.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag 2  pdf 
Pensionskassen for funktionærer i Roskilde Sparekasse  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  31.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
  31.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag 2  pdf 
Pensionskassen for Tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (Afviklingskasse)  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  07.12.2017  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse  02.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  29.12.2017  Ny dødelighed  pdf 
TDC Pensionskasse  04.01.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Xerox Pensionskasse under afvikling 07.04.2017  Ændret tegningsgrundlag (grundlag for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgørelse og kapitalværdien af den optjente pension)  pdf 
  21.04.2017  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.06.2017  Opgørelsesrente for hensættelser i regnskabet  pdf 
  07.10.2017  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  15.12.2017  Bonusrente for 2018 for eventuelle medlemmer  pdf 

 

Senest opdateret 13-08-2018