Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2015

12-01-2015

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
An/s Gudenaacentralens Pensionsafviklingskasse  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Brødrene Dahl A/S's Pensionskasse  27.03.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Cerestar Scandinavia's pensionskasse 23.03.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  23.03.2015  Foreløbige bonussatser for 2015  pdf 
  23.05.2015  Endelige bonussatser for 2014  pdf 
  23.11.2015 Foreløbige bonussatser for 2016 pdf
  23.11.2015 Ændret opgørelsesrente i grundlaget for beregning af pensionshensættelser pdf
  23.11.2015 Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser pdf
Danmarks Nationalbanks pensionskasse (under afvikling)  30.06.2015 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  23.12.2015  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2015  pdf 
  23.12.2015  Ændring af diskonteringsrentekurven  pdf 
Danske Banks pensionskasse for Førtidspensionister 02.01.2015 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Ford Motor Company's Pensionskasse  27.03.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  10.12.2015  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  10.12.2015  Ændret opgørelsesrente i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (pensionskasse)  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2015  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  10.12.2015  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Københavns havns pensionskasse  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.12.2015  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  26.03.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  04.12.2015  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
  04.12.2015  Ændret opgørelsesrente i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring  18.12.2015  Opgørelsesgrundlag 2015  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikubens fusionerede Sparekasser  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.12.2015  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  26.10.2015 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.12.2015  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (Afviklingskasse)  02.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.10.2015 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen under Alm. Brand  04.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  17.12.2015  Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
SAS Pilot & Navigatør pensionskasse  09.01.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.12.2015  Ny dødelighed og omskrivning af udtryk  pdf 
TDC Pensionskasse  08.01.2015 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.12.2015  Justeret dødelighedsgrundlag samt hensættelse til utilregnelighedspensioneringer  pdf 
Xerox pensionskasse under afvikling  13.05.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.06.2015  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  14.12.2015  Ændring af dødelighed i hensættelsesgrundlaget  pdf 
  14.12.2015  Bonusrente for 2016 for eventuelle medlemmer  pdf 

 

Senest opdateret 04-04-2016