Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2011

29-07-2011

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag 2011

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Arbejdstagernes Pensionskasse - SISA 23.11.2011 Endelige bonussatser for 2011 og foreløbige satser for 2012 pdf
Arkitekternes Pensionskasse 24.02.2011 Markedsværdiparametre ultimo 2010 pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  21.12.2011 Bonusparametre for 2012 pdf
  21.12.2011 Ændret tegningsrente og helbredsbedømmelse pdf
Bankpension 31.03.2011 Grundlagsrente, sikkerhedstillæg og udligningsbeløb pdf
  30.06.2011 Egenkapitalforrentning pdf
  30.06.2011 Satser for 2011 pdf
  30.06.2011 Egenkapitalforretning og kontributionsregler pdf
  30.06.2011 Ændringer i teknisk grundlag pdf
  26.09.2011 Integrering af de seneste anmeldelser i et nyt samlet teknisk grundlag med tilhørende satsbilag samt præcisering vedrørende sikkerhedstillæg pdf
  11.10.2011 Ændringer til satsbilaget for 2011 pdf
  11.10.2011 Nyt risikotillæg baseret på Cost-of-Capital i markedsværdigrundlaget til opgørelse af hensættelser pdf
  11.10.2011 Ny dødelighed i markedsværdigrundlaget til opgørelse af hensættelser pdf
  11.10.2011 Ny dødelighed i det tekniske grundlag BP04 pdf
  29.11.2011 Revideret udgave  af Jobskifteaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  15.12.2011 Fastsættelse af satser for 2012 pdf
  22.12.2011 Ændringer til satsbilaget for 2012, så det omfatter produkter fra Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale (PALP) pdf
  22.12.2011 Ændringer til det tekniske grundlag således at produkter for medlemmer, der overdrages fra Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale (PALP), omfattes pdf
Bankpension livs- og pensionsforsikringsselskab 22.12.2011 Udvidelse af det tekniske grundlag vedrørende Afdeling C for Bankpension livs- og pensionsforsikringsselskab, så Afdeling C i Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale (PALP), omfattes pdf
Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 31.03.2011 Ændring af grundlagsrenten på DIP09, DIP06, DIP99 og G82 pdf
  11.10.2011 Ændrede regler for Helbredsoplysninger pdf
  31.10.2011 Nytegningsgrundlaget DIP11     pdf
  31.10.2011 Ændring af dødeligheden på grundlaget DIP06 pdf
  31.10.2011 Ændring af bonussatser for 2011 pdf
  18.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  29.11.2011 Samlet teknisk grundlag pdf
  22.12.2011 Markedsparametre pdf
  22.12.2011 Bonusparametre for 2012 pdf
  22.12.2011 Regler for flytning mellem kontributionsgrupper pdf
Finanssektorens Pensionskasse 10.02.2011 Beregning af kursværn pdf
  04.03.2011 Beregning af kursværn pdf
  15.03.2011 Realiseret risikoforrentning for 2010 pdf
  31.03.2011 Nyt grundlag for nytegninger, bidragsstigninger, indskud og bonustilskrivninger fra 1. april 2011 samt udvidelse af risikogrupper pdf
  04.04.2011 Egenkapitalens forrentning, herunder risikoforrentning pdf
  13.05.2011 Flytninger mellem rentegrupper (kontribution) pdf
  28.07.2011 Ændret grundlag for omvalgte ved Pensionsvalg 2011 pdf
  24.08.2011 Omvalgsbonus i forbindelse med Pensionsvalg 2011 pdf
  19.09.2011 Minimumsgrænse for kursværn pdf
  30.11.2011 Følge af Pensionsvalg 2011 pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af jobskifte- og virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  21.12.2011 Opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi og markedsværdisatser for 2012 pdf
  21.12.2011 Satser for 2012 og endelige satser for 2011 pdf
  21.12.2011 Egenkapitalens forrentning, herunder risikoforrentning pdf
  21.12.2011 Nedskrivning af skyggekonto for egenkapital og for FSP Bonuskapital som følge af Pensionsvalg 2011 pdf
  21.12.2011 Ændring af gruppelivsregnskab og sletning af omkostningsgruppe 4 gruppeliv pdf
  21.12.2011 Udskydelse af reguleringstidspunktet for aktuelle i unit link pdf
Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse 03.10.2011 Bonussatser for året 2011 pdf
  30.11.2011 Ny rente-kontributionsgruppe pdf
  21.12.2011 Ny trend på levetidsudviklingen pdf
  22.12.2011 Nye administrations- og risikogrupper pdf
  23.12.2011 Bonussatser for året 2012 pdf
Lægernes Pensionskasse  08.02.2011  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2010 - uændret dødelighed og ændret forventet levetidsforlængelse, uændret invaliditet, ændrede gebyrer og uændret administrationsfradrag  pdf
  09.03.2011 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen i 2010 i Lægernes Pensionskasse pdf
  22.06.2011 Ændring af reglerne for fordeling af resultat i afdelingerne LPUA, LP, Lægernes Enkekasse (LE) og LR pdf
  29.12.2011 Forventet risikoforretning for 2012 pdf
  29.12.2011 Ændring af reglerne for risikobonus ved død i afdelingerne LPUA og LP pdf
  29.12.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  29.12.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  29.12.2011 Ændrede forsikringsbetingelser, summer og præmier for kritisk sygdom pdf
  29.12.2011 Ændringer af reglerne for fordeling af resultat i afdelingerne LPUA og LP pdf
  29.12.2011 Nedsættelse af grundlagsrenten til 1 pct. i 1. ordensgrundlaget for ordninger i afdeling LR for ophørende livrenter, hvor grundlagsrenten hidtil har været 2 pct. pdf
  29.12.2011 Satser for bonus og pensionisttillæg for 2012 pdf
MP Pension - Pensionskassen for Magistre og Psykologer 24.02.2011 IBNR, erstatningshensættelse m.v. pdf
  03.05.2011 Ændret nytegningsrente pdf
  23.08.2011 Ændret dødelighed i markedsværdigrundlag pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  12.12.2011 Bonusparametre for 2012 pdf
  21.12.2011 Ændret tegningsrente m.v. pdf
PenSam Liv forsikringsaktieselskab 29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  19.12.2011 Bonussatser for året 2011, for forsikringer der beregnes på fælleskønsgrundlag pdf
  23.12.2011 Anden ordens satser mv. for året 2012 pdf
  23.12.2011 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  23.12.2011 Tilpasninger vedrørende kontributionsgrupper pdf
  23.12.2011 Ændringer i beregningsgrundlaget PsGrp2003 pdf
  23.12.2011 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  23.12.2011 Ny parameter til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  23.12.2011 Satser for 2012 vedrørende Elevforsikring pdf
  23.12.2011 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2012 pdf
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter 22.02.2011 Markedsværdiparametre ultimo 2010 pdf
  27.10.2011 Tegningsgrundlag ultimo 2011 pdf
  30.12.2011 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2012 pdf
Pensionskassen for Bioanalytikere 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 29.03.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  13.04.2011 Realiseret risikoforrentning for 2010 pdf
  29.04.2011 Ændring af grundlagsrenten i det tekniske grundlag pdf
  31.05.2011 Ændring af beregningsgrundlag samt bonusregulativ med tilhørende teknisk bilag pdf
  01.07.2011 Hensættelsesgrundlag pdf
  25.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  25.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  30.11.2011 Bonusregulativ - opdeling af bestanden i kontributionsgrupper pdf
  28.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  28.12.2011 Bonussatser, gruppedækninger, - præmier mv. for 2012 pdf
  28.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital pdf
Pensionskassen for Ergo- og Fysioterapeuter 14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  14.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
Pensionskassen for Farmakonomer 22.02.2011 Markedsværdiparametre ultimo 2010 pdf
  27.10.2011 Tegningsgrundlag ultimo 2011 pdf
  30.12.2011 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2012 pdf
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 24.02.2011 Markedsværdiparametre ultimo 2010 pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  21.12.2011 Bonusparametre for 2012 pdf
  21.12.2011 Ændret tegningsrente og helbredsbedømmelse pdf
Pensionskassen for Jordemødre 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
Pensionskassen for Kontorpersonale 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  29.04.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf
  23.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
Pensionskassen for Lægesekretærer 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  29.04.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf
Pensionskassen for portører 01.04.2011 Ny grundlagsrente pdf
  01.04.2011 Invalidedødelighed til brug for konvertering af ydelser til engangsudbetaling ved førtidspensionering pdf
  05.05.2011 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  23.12.2011 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  23.12.2011 Tilpasninger vedrørende kontributionsgrupper pdf
  23.12.2011 Anden ordens satser for året 2012 pdf
  23.12.2011 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  29.04.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Sundhedsfaglige, tidligere Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 28.09.2011 Risikointensiteter for Pensionskassen for Sundhedsfaglige pdf
  28.09.2011 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  13.12.2011 Invalideintensiteter for Pensionskassen for Sundhedsfaglige pdf
  23.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter 01.04.2011 Ny grundlagsrente pdf
  01.04.2011 Invalidedødelighed til brug for konvertering af ydelser til engangsudbetaling ved førtidspensionering pdf
  05.05.2011 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  23.12.2011 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  23.12.2011 Tilpasninger vedrørende kontributionsgrupper pdf
  23.12.2011 Anden ordens satser for året 2012 pdf
  23.12.2011 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
Pensionskassen for Sygeplejersker 10.03.2011 Realiseret risikoforrentning i 2010 pdf
  14.03.2011 Beregningsgrundlag for medlemmer optaget fra og med 1. januar 2006 pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 31.03.2011 Ændring af konsolideringssats for seniorordningen pdf
  31.03.2011 Ændring af teknisk rente for forhøjelser og bonus under forsikringsklasse I på grundlaget ISP01U pdf
  16.05.2011 Regler for fordeling af realiseret resultat pdf
  30.06.2011 Satsbilag for 2011 pdf
  18.11.2011 Revideret udgave af Virksomshedsomdannelsesaftalen pdf
  28.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  01.12.2011 Beregning af omvalgsbeløb ved omvalg af markedsrenteordning pdf
  28.12.2011 Satsbilag for 2012 pdf
  28.12.2011 Ændring af markedsværdigrundlag pdf
  28.12.2011 Ændring af indskudsomkostninger pdf
Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.     01.04.2011 Ny grundlagsrente pdf
  01.04.2011 Invalidedødelighed til brug for konvertering af ydelser til engangsudbetaling ved førtidspensionering pdf
  05.05.2011 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  23.12.2011 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  23.12.2011 Tilpasninger vedrørende kontributionsgrupper pdf
  23.12.2011 Anden ordens satser for året 2012 pdf
  23.12.2011 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
PKA+Pension Forsikringsselskab A/S 30.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  30.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftale pdf
  20.12.2011 Kontorente for 1. kvartal 2012 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  23.12.2011 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2011 Satser for Bonusregulativ pdf
  23.12.2011 Regler for forrentning af egenkapital pdf
PMF Pension forsikringsaktieselskab 05.05.2011 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Jobskifteaftalen pdf
  29.11.2011 Revideret udgave af Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  23.12.2011 Satser vedrørende risikoforrentning pdf
  23.12.2011 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  23.12.2011 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  23.12.2011 Anden ordens satser for året 2012 pdf

 

 

 

 

Senest opdateret 06-03-2012